DRINGENDE OPROEP : kandidaten voor werkgroep erkenningscriteria inwendige disciplines

2023.139

 

De Hoge Raad onderneemt opnieuw een poging om de erkenningscriteria voor de inwendige disciplines te actualiseren. Een vorige poging is op niets uitgedraaid, de opeenvolgende ministers hebben er geen enkel gevolg aan gegeven.

Naast onze vertegenwoordigers in de Hoge Raad kunnen we ook geïnteresseerde leden als expert voordragen. We hechten immers veel belang aan een evenredige vertegenwoordiging van universitaire en niet-universitaire collega’s en die verhouding zal bij de opmaak van de adviezen ook gerespecteerd worden.

Indien u interesse heeft om hieraan mee te werken, kan u zich aanmelden op ons secretariaat (info@asgb.be), uiterlijk op 28 juli a.s.

Hierna vindt u de communicatie hieromtrent uitgaande van de Hoge Raad zelf.

 

De erkenningscriteria voor niveau 2 titels in INTERNE GENEESKUNDE en zijn subdisciplines (PNEUMO, CARDIO, GASTRO-ENTERO en RHUMATO) dateren van een M.B. uit 1979 (1). Die met betrekking tot de niveau 3 bekwaamheid in NEPHROLOGIE dateren uit 1995 (2) en die met betrekking tot de kwalificatie op niveau 3 in ENDOCRINOLOGIE zijn niet echt wettelijk gedefinieerd. Tot slot dateren de kwalificaties op niveau 2 voor MEDISCHE ONCOLOGIE (3) en HEMATOLOGIE (4) respectievelijk van 2007 en 2002.

Het is tijd om ze te actualiseren. In 2015 werden mededelingen gedaan over titels op niveau 2 in Interne Geneeskunde (verlengd tot 6 jaar) en al deze dochterdisciplines behouden of verlaagd naar niveau 2. Deze adviezen uit 2015 werden nooit opgevolgd door publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Er zal een 'gemengde' werkgroep worden opgericht om een advies op te stellen waarin de criteria voor al deze specialismen worden geactualiseerd, met het bovengenoemde werk als uitgangspunt.

We hebben de Gemeenschappelijke Overheden gevraagd om een delegatie van de relevante erkenningscommissies voor te dragen, rekening houdend met een evenwichtige vertegenwoordiging van universiteiten en beroepsverenigingen.

De leden van de plenaire vergadering van de Hoge Raad Artsen zijn uiteraard welkom om deel te nemen aan de werkzaamheden, net als internisten, longartsen, cardiologen, gastro-enterologen, reumatologen, endocrinologen, hematologen, nefrologen en oncologen.

De procedure voor het opstellen van de evenredigheidstest(s) zal worden gevolgd tijdens of tegen het einde van de voorbereiding van het advies (5).

  1. Ministerieel besluit d.d. 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie, cardiologie en reumatologie
  1. Ministerieel besluit d.d. 4 december 1995 tot van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie, alsook van de stagemeesters en stagediensten in de nefrologie.
  1. Ministerieel besluit d.d. 26 september 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeesters en stagediensten voor deze discipline en deze bijzondere beroepsbekwaamheid.
  1. Ministerieel besluit d.d. 18 oktober 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten in de klinische hematologie.
  1. Zie de Wet d.d. 27/10/2020  betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
10 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2023.175

Nieuw KB op komst inzake vergoeding voor griep- en covidvaccinatie

 

Op het Verzekeringscomité van 18 september jl. werd een ontwerp-KB goedgekeurd dat in specifieke pseudonomenclatuur voorziet voor het toedienen van het griepvaccin en het covidvaccin.

In dit KB worden niet alleen vergoedingen voorzien voor als een arts of verpleegkundige vaccineert maar ook voor als een apotheker vaccineert. En dat laatste mag opmerkelijk genoemd worden, daar er op dit moment nog helemaal geen wettelijke basis is voor het vaccineren door apothekers.

2023.174

Centralisatie hoofdhals tumoren: uw input is welkom

 

Als bijlage bij dit bericht vindt u de eerste ontwerptekst voor de centralisatie van hoofd hals tumoren. De ASGB-vertegenwoordigers hebben in de werkgroep al heel wat opmerkingen gemaakt en proberen bij te schaven.

Verdere input ‘vanop het veld’ zou echter zeker op prijs gesteld worden. We richten deze vraag natuurlijk in het bijzonder aan onze oncologen, radiotherapeuten, MKA-artsen, NKO-artsen, pathologen en radiologen, maar ieders feedback is nuttig.

2023.173

RIZIV-sociaal statuut voor de apotheker – klinisch bioloog

 

Dankzij de aanhoudende inspanningen van ASGB/Kartel hebben de apothekers – klinisch biologen recht gekregen op een identiek sociaal statuut als de artsen - klinisch biologen.

Op zijn website heeft het RIZIV nog eens de voorwaarden, bedragen en modaliteiten samengevat.

Zie Het sociaal statuut van de arts en apotheker-klinisch bioloog - RIZIV (fgov.be)