Verlenging standstill supplementen: nog niet definitief afgeklopt !

2023.081

 

Vandaag, 20 april 2023, communiceert Minister F. Vandenbroucke dat de standstill van de ereloonsupplementen verlengd wordt tot einde 2023. Dit is evenwel voorbarig.

Er was een informeel akkoord op de Taskforce Hervorming Ziekenhuisfinanciering van 31/03/2023, waarbij wij in een minderheidspositie stonden met onze kritiek op de onwil om de regionale verschillen in maximumpercentages te harmoniseren én met onze kritiek op de afwezigheid van een evaluatie van eventuele verhogingen van afdrachten op de honoraria omwille van deze standstill. We hebben deze punten ter zitting gemaakt, maar in een democratie maak je je punt en beslist de meerderheid.

Gisteren bleek op de Paritaire Commissie Artsen-ziekenhuizen tot onze tevredenheid dat ook Zorgnet-Icuro onze kritiek deelt. Daarom werd er nog geen formeel akkoord gevonden en werd beslist om de discussie rond de maximumtarieven te beslechten op de volgende Taskforce van 28/04.

Een standstill is een bewarende maatregel in afwachting van een meer structurele hervorming. We beseffen dat supplementen een onontkoombare aanvulling zijn voor de totale ziekenhuisfinanciering, maar we willen wel dat de excessen worden aangepakt. We willen niet langer dat heel het medisch corps om de haverklap wordt weggezet als graaiers. Is er wanneer een ziekenhuis tot 400% supplementen nodig heeft geen probleem met de bedrijfsvoering? Er is het voorbije jaar wat dat betreft geen enkele maatregel genomen.

We stellen al jaar en dag voor om te beginnen met het verhogen van de transparantie voor de patiënt. Voor het gros van de verstrekkingen kunnen de ereloonsupplementen vermeld worden in euro i.p.v. in een nietszeggend percentage. Er is het voorbije jaar, alweer, niets mee gebeurd.

Met andere woorden, ondanks de jubelende berichten van de minister is er voor de patiënt in wezen niets veranderd. Gaan we in december nog eens hetzelfde theater opvoeren?

 

Onze uitgebreide evaluatie en uiteindelijk standpunt ter zitting 31/03 vindt u hierna. Er wordt gesteld door het Kabinet dat alle voorwaarden voor de verlenging van de standstill supplementen vervuld zijn. Wij zijn het daarmee oneens om de volgende redenen.

 

(1) Indexeringsmaatregelen: reële inflatie 2022 bedroeg 10%, honoraria werden geïndexeerd met 7,11%. Dus hier zit een duidelijke gap.

 

(2) Energietoelage: ontoereikend.  Navraag bij meerdere beheerders leert dit ons.

 

(3) Compenserende maatregelen: onbestaande. Moeten tegelijk doorgevoerd worden met standstill. We zien geen initiatieven om de standstill financieel te compenseren. Bovendien blijven hoge vragers sterk bevoordeeld. Redenering dat er geen rëeele afbouw is houdt geen steek, gezien de standstill een extra financiële ader afsnijdt.

 

(4) Tegengaan drainage uit ziekenhuizen: we zien geen initiatieven om de vlucht uit de ziekenhuizen tegen te gaan. Verbod op supplementen bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming geldt ook in de ziekenhuissector, daar zijn wij principieel voor, maar dit gaat de drainage niet tegen gaan.

 

(5) Punctuele elementen           

       -   verminderen patronale bijdragen: dit geldt voor alle sectoren en werkgevers van België, dus dit heeft niks met de evaluatie van deze CO te maken.

       -   steunmaatregelen personeelsschaarste: andere discussie, geen invloed op cashflow ziekenhuizen en al helemaal geen rechtstreekse invloed voor de ziekenhuisartsen.

       -   premie 100mio voor geconventioneerden: slechts deel van dit bedrag gaat naar de artsen, slechts deel een daarvan gaat naar de ziekenhuisartsen en bovendien is er ook nog een drempelvereiste inzake                     minimale verstrekkingen in de ambulante setting; het reële effect in het kader van de evaluatie van de collectieve overeenkomst is dus te verwaarlozen.

       -   Art 155,§3: wij wilden meer, gaat pas later in én gaat meer transparantie bieden, echter geen effect op balans ziekenhuizen

 

(6) Het invoeren van twee extra beperkende maatregelen tijdens een lopende standstill is ook niet goed voor het vertrouwen :

         - verbod op supplementen bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming in de ambulante sector (gestemd, zijn we voor, maar niet overlegd en geïsoleerde maatregel)

         -  verbod op supplementen voor zware medische beeldvorming bij ambulante patiënten (naar de regeringstafel).

 

Daarom kunnen we niet akkoord gaan met een verlenging zonder meer. We vragen dus als voorwaarden voor verlenging:

  1. (1) Transparante, beperkte en tijdelijke toelage moet mogelijk zijn om inflatie te counteren, excl. mensen met verhoogde tegemoetkoming.
  2. (2) Regeling moet op tafel komen om de spread tussen hoge/lage vragers weg te werken. Vorig jaar expliciet zo gevraagd tijdens de onderhandelingen over de eerste standstill, toen van tafel geveegd, 1 jaar later blijven we met dezelfde vragen zitten.
  3. (3) Evaluatie van standstill moet simultaan gebeuren met een standstill op de afdrachten.
  4. (4) Er moet transparantie komen voor patiënten met supplementen in euro’s én duidelijkheid waar supplementen voor bestemd zijn.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2023.098

De 10 + 1 top-realisaties van ASGB-Kartel

 

Indien u nog zou twijfelen om te gaan stemmen, of voor wie, dan geven we u hierbij graag een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken die ASGB/Kartel sedert de eerste medische verkiezingen gerealiseerd heeft.

Realisaties hebben post hoc, zeker in tijden van verkiezingen, meestal vele vaders. Daarom voegen we bij alle punten documentatie ter staving.

De rode draad van ASGB/Kartel doorheen de geschiedenis van het medisch syndicalisme is duidelijk herkenbaar.

1. Opwaardering van de intellectuele akten

Medische verkiezingen van 6 tot 26 juni 2023, U stemt toch ook?

Waarom stemmen?

 

*Uw stem uitbrengen = mee het beleid in handen van artsen houden

Door te stemmen kiest u zelf uw vertegenwoordigers om de belangen van de artsen te verdedigen, zonder medische verkiezingen beslist de overheid op eigen houtje.

 

*Uw stem uitbrengen = kosteloos de toekomst van uw eigen beroep verzekeren

Elke arts met een actief RIZIV-nummer kan stemmen, ook HAIO en ASO. Lid zijn van een syndicaat is niet nodig, stemmen is wel belangrijk en het kost niets.

 

2023.099

Opinie Dr Gevaert: If You Are Not at the Table Then You're Probably on the Menu

 

Artsenkrant heeft vandaag, 26 mei 2023,  een opiniestuk van onze voorzitter specialisten, Thomas Gevaert, gepubliceerd waarin het belang nog eens benadrukt wordt dat zo veel mogelijk artsen hun stem zouden uitbrengen van 6 t.e.m. 26 juni a.s.

U vindt het opiniestuk via deze link https://www.artsenkrant.com/actueel/if-you-are-not-at-the-table-then-you-re-probably-on-the-menu/article-opinion-67265.html  of door op ‘lees meer’ te klikken.