Akkoord over standstill inzake ereloonsupplementen

2022.064

ASGB/Kartel heeft de finale tekst rond de standstill van de supplementen goedgekeurd. Er zitten zeker goede elementen in, al betreuren we een aantal gemiste kansen.

Het is een akkoord voor 1 jaar dat geëvalueerd zal worden door de onderhandelende partijen in de context van compenserende maatregelen voor inflatie én gederfde inkomsten door deze standstill. Vele kosten worden nu niet gedekt door de overheid en de enorme inflatie brengt artsen en ziekenhuizen extra in de financiële problemen. Supplementen zijn dus vaak een noodzakelijke maatregel om ziekenhuizen financieel boven water te houden.

Op onze vraag werd Art 155 afgedekt met paragrafen 3 en 4, waardoor een wijziging van afdrachtenregeling op de honoraria enkel kan mits goedkeuring van de medische raden.

Onze vraag om te convergeren naar eenzelfde basispercentage voor alle ziekenhuizen werd geblokkeerd door de Brusselse en Waalse ziekenhuiskoepels, waardoor de ongelijkheid tussen ziekenhuizen blijft bestaan, en collega’s die weinig tot geen supplementen vragen mee delen in het imagoverlies door enkele excessieve outliers. De ziekenhuizen met historisch hoge supplementenpercentages worden met deze regeling dus bevoordeeld. We blijven ijveren om dit de komende jaren te nivelleren.

Ook werd geen enkele stap gezet naar meer transparantie t.o.v. de patiënten (maar ook niet t.o.v. de artsen). Patiënten hebben recht om te weten waar extra kosten voor dienen, artsen hebben recht om te weten waar extra afdrachten en supplementen binnen het ziekenhuis worden aangewend. De minister zou hiervoor nog een wetgevend initiatief voorzien. We zullen zien hoe concreet dit wordt. Zolang supplementen in procenten i.p.v. in euro worden uitgedrukt zal dit een maat voor niets blijven.

We danken de partners rond de tafel voor de constructieve houding en we blijven de komende maanden en jaren nauw volgen hoe dit dossier billijk wordt ingepast in de ruimere hervormingsplannen van de minister.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
4 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.087

ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden.

Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Nu heeft hij op vrijdag 17 juni 2022 jl. zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voorgesteld.

2022.090

Geen Doktr aan de onderhandelingstafel over teleconsultaties

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaandelijke therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Zie ook ons bericht van 15 juni jl. via deze link: https://www.asgb.be/node/28377

2022.089

AL 2.000 blauwe krokodillen de deur uit !

De stuurgroep Kafka, waar ook ASGB deel vanuit maakt, probeert al 2 jaar de administratieve overlast voor huisartsen terug te dringen. 

Om de overheid wakker te maken, probeert ze zo veel mogelijk collega's te overtuigen om een blauwe krokodil te stempelen op de (zinloze) attesten.

Niet zonder enige fierheid kunnen we zeggen dat al 2.000 huisartsen zich zo'n stempel aangeschaft hebben (voor € 10,45). Zie ook het persbericht als bijlage.