Kwaliteitswet grotendeels toch al in werking op 1 januari 2022

ASGB-BERICHT 2021.177
Overheid

Op de Ministerraad van 10 november 2021 jl. werd een ontwerp-KB goedgekeurd dat grote delen van de zgn. Kwaliteitswet - voluit: Wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg - al vroeger dan 1 juli 2022 in werking zal laten treden.

Zoals u weet, werd de inwerkingtreding van deze Kwaliteitswet nog maar pas uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 juli 2022. Zie ook ons bericht van : https://www.asgb.be/node/17225. De wet die dit uitstel met een jaar formaliseerde, bevatte echter ook een clausule die stelde dat men bepaalde delen toch eerder inwerking kon laten treden via een KB.

Dat is nu precies wat de Ministerraad vorige week gedaan heeft. Het persbericht bevatte weliswaar geen exacte ‘nieuwe’ datum, maar ondertussen is al gebleken dat men 1 januari 2022 beoogt. Het ontwerp-KB is nu voor advies naar de Raad van State.

Hieronder sommen we de delen op die vervroegd in werking zullen treden:

 • de algemene bepaling (artikel 1), de definities (artikel 2) en het toepassingsgebied (artikel 3)
 • de bepalingen in verband met de diagnostische en therapeutische vrijheid (artikelen 4 tot en met 7)
 • de bepalingen met betrekking tot de bekwaamheid en het visum (artikelen 8 tot en met 11)
 • de bepalingen met betrekking tot de karakterisatie (artikelen 12 en 13)
 • de bepaling met betrekking tot de omkadering (artikel 14)
 • de bepalingen met betrekking tot anxiolyse en anesthesie (artikelen 15 en 16)
 • de bepalingen met betrekking tot de continuïteit (artikelen 17 tot en met 19) (met uitzondering van de procedure bij definitieve stopzetting van de praktijk (artikel 20) o.w.v. tussenkomst van de Toezichtscommissie)
 • de bepalingen in verband met de voorschriften (artikelen 27 tot en met 30)
 • de bepaling met betrekking tot de praktijkinformatie (artikel 31)
 • de bepaling met betrekking tot de structuur en organisatie van de praktijkvoering (artikel 32)
 • de bepalingen in verband met het patiëntendossier (artikelen 33 tot en met 35)
 • de bepaling inzake kwaliteitscontrole/peer review voor  risicovolle verstrekkingen (artikel 41)
 • artikel 66 dat een wijziging voorziet van artikel 119 WUG waardoor de Provinciale Geneeskundige Commissies een taak krijgen toebedeeld op het vlak van het toezicht op de kwaliteitsvolle praktijkvoering

 

2021.184

Thomas Gevaert pleit nogmaals voor Covid-aanpak op lange termijn

De co-voorzitter van ASGB is deze week opnieuw prominent aanwezig in de Vlaamse media. Ditmaal in een dubbelinterview met Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. Thomas benadrukt daarin nogmaals dat een aanpak op lange termijn nodig is, waarbij er ook voldoende aandacht geschonken wordt aan de positie (én het mentale welzijn) van de zorgverleners.

Via de link hierna (voor abonnees) kunt u het ganse interview lezen:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211126_97892493

2021.157

Afscheidnemend ASGB-voorzitter Hueting: ‘Syndicaal werk loont!’

Na 16 jaar ASGB blikt afscheidnemend voorzitter dr. Reinier Hueting nog even terug. Zijn belangrijkste conclusie: syndicaal werk loont, maar er is nog werk aan de winkel. Kijk en luister mee.

2021.193

Toch sociaal statuut voor BAG-artsen na interventie ASGB/Kartel

Om recht te hebben op een Riziv-sociaal statuut moet men een erkenning hebben in de “respectievelijke beroepsgroep”, aldus het KB van 5 mei 2020. Hieronder verstond het Riziv een erkenning als huisarts of specialist of in het bezit van een erkend stageplan.