Standpunt van ASGB/Kartel rond de collectieve overeenkomst voor ASO’s

ASGB-BERICHT 2021.091
Icoon thema specialisten

 

Uiteraard zijn we tevreden met het akkoord, in de eerste plaats omdat er eindelijk een akkoord is en verder omdat het veel goeds bevat. Toch blijven ook wij als ASGB/Kartel op meerdere punten nog op onze honger zitten.

1. Dit akkoord laat tot onze frustratie nog geen verbetering van het sociaal statuut toe. De 10mio die bespaard werd in de NCAZ, werd toegekend aan de loonmassa van de ASO’, dus ten bate van de stagediensten, en niet linea recta ten bate van de ASO’s. Het moet anderzijds ook worden aangestipt dat die vrijgemaakte 10mio evenmin uit de honorariapot komen, maar uit de Riziv-middelen die waren uitgetrokken voor de stagemeesters. ASO’s hebben momenteel, zoals iedereen, wel een sociaal statuut maar geen wettelijke pensioenopbouw, daarom moet hun Riziv sociaal statuut volgens ons structureel verhoogd worden.

2. De vrijgemaakte 10mio uit de NCAZ was voorzien voor het opwaarderen van de sociale bescherming van niet alleen de ASO maar ook de HAIO. Volgens het ASO-akkoord gaat de 10mio echter integraal naar hen. Anderzijds kwam de besparing ook alleen van de specialistische stagemeesters. Hier moet dus een mouw aan gepast worden, vermits beide akkoorden elkaar deels tegenspreken.

3. Daar +/- 65% van de ASO in de UZ’s actief is, zal de meerderheid van de begrote middelen naar de UZ gaan (de inlevering op de stagemeestersvergoeding treft hen evenwel ook meer). Dit zal volgens ons dus ten koste gaan van het medezeggenschap van de artsen over de verdeling van deze middelen, gezien de invloed van de medische raad in een UZ beduidend minder groot is.

Enkel de Vlaamse ASO’s (VASO) hebben het akkoord gehonoreerd, de Waalse tegenhanger (CIMACS) daarentegen niet. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

 

Namens ASGB/Kartel

Dr R. Hueting, voorzitter

Dr T. Gevaert, voorzitter specialisten

Dr R. Rutsaert, bestuurslid

Michel Wijns, jurist

 

ASGB-BERICHT

2021.118

 

Onze voorzitter zwaait af.

 

Reinier…                                                                                                                                           

 

Je was al die jaren een baken van rust, eenvoud en vastberadenheid.

Een dossiervreter, die letterlijk en figuurlijk vele kilometers maalde.

Onzichtbaar vaak, veel werk verzettend achter de schermen.

 

Je hebt een holistische en vooruitstrevende visie op geneeskunde.

0
ASGB-BERICHT

2021.113

 

Zorg-Net Icuro lanceerde de voorbije dagen een voorstel tot hervorming van de ziekenhuisfinanciering (De Tijd, 22/06) en koppelde hier een online debat aan. Dr. Thomas Gevaert, covoorzitter van ASGB/Kartel wikt en weegt wat er werd besproken… of niet werd gezegd.

U vindt de integrale versie van zijn opiniestuk in de wordfile als bijlage.

1
ASGB-BERICHT

2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0