Covid-barometer: tweede instapfase

ASGB-BERICHT 2021.017
Icoon theme huisartsen

 

De Covidbarometer 2.0 van Sciensano wil de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

Praktisch. Deze barometer telt het aantal consultaties voor luchtwegklachten, die geregistreerd zijn in het elektronisch medisch dossier. Uw softwarepakket berekent de nodige cijfers. Dagelijks, aan het eind van de dag, vult u deze cijfers in op een e-form, dat naar Sciensano wordt verstuurd. Er wordt 1 e-form per huisartsenpraktijk opgestuurd. U kunt de verzonden gegevens voor uw praktijk bekijken, anoniem vergeleken met andere praktijken in uw eerstelijnszone en regio.

Financieel. Regelmatige deelname aan de Barometer 2.0 wordt financieel vergoed. Indien de gegevens minstens 4 dagen per week worden verstuurd wordt een bedrag van 800€ toegekend aan elke huisarts in de deelnemende praktijk; indien de gegevens minstens 2 dagen per week en minder dan 4 keer worden verstuurd, wordt een bedrag van 400€ toegekend aan elke huisarts in de deelnemende praktijk. Als de gegevens minder dan 2 keer per week worden verstuurd, vindt er geen betaling plaats.

Tweede instapfase. De eerste periode om hieraan mee te werken, is begonnen op 29 oktober 2020. Op 14 januari 2021 is echter een nieuwe periode begonnen. U kunt dus nog altijd instappen (én financieel vergoed worden). De vooropgestelde einddatum voor het doorgeven van de informatie is in beide gevallen in principe 31 maart 2021.

Meer weten? Via deze link vindt u op de website van Sciensano alle inlichtingen en instructiefilmpjes per huisartsensoftwarepakket. De berichtgeving van het RIZIV via deze link.

Deelname is vrijwillig, maar het is natuurlijk essentieel dat zoveel mogelijk huisarts deelnemen.

 

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0