Wanneer stort men uw Riziv-sociaal statuut van 2020?

ASGB-BERICHT 2021.006
Icoon thema financiering

Geen aanvraag meer nodig. Tot premiejaar 2019 moest u als arts het Riziv-sociaal statuut formeel aanvragen met een papieren modelformulier dat u ontving van het Riziv en/of van uw verzekeraar of pensioeninstelling en dat u aangetekend moest opsturen naar het Riziv. Vanaf premiejaar 2020 is een voorafgaande papieren aanvraag echter niet meer nodig. Het Riziv voorziet nu immers in een (nieuwe) module in MyRiziv waardoor een en ander automatisch gebeurt op basis van gegevens die overgemaakt worden door de verzekeraar of pensioeninstelling waarbij u uw Riziv-contract afgesloten heeft.

Vanaf februari 2021 zal u toegang krijgen tot deze module en daarin kunnen nagaan welke gegevens er voor u opgeladen zijn. Meer bepaald kan u zien welk(e) contract(en) men heeft voor u, of men meent dat u aan de basisvoorwaarden voldoet (geheel of partieel geconventioneerd zijn voor het ganse jaar, actief zijn in het kader van ziekteverzekering, etc.), of men over een e-mailadres van u beschikt, enz.

Tegen juli 2021 wordt er vervolgens berekend op welk bedrag u recht heeft. Dit heeft vooral met de zgn. activiteitsdrempel te maken. Om recht te hebben op het (volledig) Riziv-sociaal statuut moet u immers een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen behaald hebben, het concrete bedrag verschilt naargelang het specialisme.

Vanaf september wordt er ten slotte een beslissing genomen over welk bedrag men zal storten. Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u die op dat moment nog betwisten (via MyRiziv). In het andere geval kan de betaling doorgang vinden. De stortingen zullen in principe in fases gebeuren.

Reacties

Hoe staat het met de bijdrage voor gepensioneerde artsen die nog voldoende activiteiten hebben en geconventioneerd zijn?

Marc Hermans

Beste Collega,

Indien u tot de generatie behoort die nog niet verplicht zijn aanvullend pensioen diende op te nemen kan dit toegevoegd worden aan uw pensioenrekening. Indien wel reeds uw aanvullend pensioen diende op te nemen wordt dit u als 'premie' uitgekeerd.

MVG,

Dirk Bernard
Voorzitter Amonis

dirk.bernard
ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.017

 

De Covidbarometer 2.0 van Sciensano wil de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

0