Afnemen van COVID-testen: uitbreiding van bevoegde beroepsgroepen

ASGB-BERICHT 2020.184

 

Er komt een wet aan die een grotere afnamecapaciteit mogelijk moet maken.

In dat kader zullen ook de volgende bijkomende beroepsgroepen de wettelijke toelating krijgen om COVID-testen af te nemen: tandartsen, apothekers, logopedisten, mondhygiënisten en ambulanciers met minstens twee jaar beroepservaring. Ook studenten die in hun stage geneeskunde, verpleegkunde en vroedkunde zitten, komen nog in aanmerking. Het betreffende wetsvoorstel is reeds aangenomen door het Parlement en zal zo snel mogelijk gepubliceerd worden. De maatregel zal van kracht zijn tot 30 juni 2021.

Update: deze wet is gepubliceerd in het Staatsblad van 13.11.2020

ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
ASGB-BERICHT

2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0