Patiëntentransfers in COVID-tijden: hoofdartsen krijgen meer gezag

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.183

 

 

Er komt een wet aan die de hoofdartsen tijdens de COVID-crisis het gezag verleent om transfers van patiënten naar een ander ziekenhuis steeds doorgang te laten vinden om plaats te maken voor andere, ziekere patiënten. Op deze manier zal men voortaan dus kunnen vermijden dat een geplande transfer last minute geannuleerd moet worden, bv. omdat de familie van de patiënt zich hiertegen verzet. Het betreffende wetsvoorstel is reeds aangenomen door het Parlement en zal zo snel mogelijk gepubliceerd worden. De maatregel zal van kracht zijn tot 30 juni 2021.

 

Update: deze wet is gepubliceerd in het Staatsblad van 13/11/2020

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
ASGB-BERICHT

2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0