Administratieve overlast door allerhande attesten

ASGB-BERICHT 2020.182
Icoon theme huisartsen

 

Stellen dat de huisartsen extra worden belast door de vraag om allerhande attesten voor om het even wat in te vullen, is een open deur intrappen.

Al in 2006 legde het ASGB voorstellen voor aan de toenmalige staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne. En ook toen al deden wij een voorstel voor een éénvormig arbeidsongeschiktheidsattest. Net op dat moment werd aan de attestenberg ook nog het attest voor het hanteren van een wapen toegevoegd. Een jaar later werden wij nog eens bij de staatssecretaris uitgenodigd en moesten we gezamenlijk constateren dat er van alle voorstellen weinig of niets in huis kwam.

Ook nu, tijdens ons onderhoud met minister Vandenbroucke op 27/10/20, heeft het ASGB/kartel er weer op aangedrongen het éénvormig arbeidsongeschiktheidsattest in te voeren.

Jong Domus heeft een actie gelanceerd om te trachten nog maar eens de aandacht te vestigen op het probleem van de attestenoverlast. Zij stellen voor om bij de vraag naar een overbodig attest enkel een z.g. weigeringsattest aan de patiënt mee te geven.

Het ASGB/kartel kan deze actie enkel maar toejuichen en stelt voor dat huisartsen voor wie het ook allemaal wat teveel wordt, dit weigeringsattest zouden gebruiken.

 

 

ASGB-BERICHT

2021.118

 

Onze voorzitter zwaait af.

 

Reinier…                                                                                                                                           

 

Je was al die jaren een baken van rust, eenvoud en vastberadenheid.

Een dossiervreter, die letterlijk en figuurlijk vele kilometers maalde.

Onzichtbaar vaak, veel werk verzettend achter de schermen.

 

Je hebt een holistische en vooruitstrevende visie op geneeskunde.

0
ASGB-BERICHT

2021.113

 

Zorg-Net Icuro lanceerde de voorbije dagen een voorstel tot hervorming van de ziekenhuisfinanciering (De Tijd, 22/06) en koppelde hier een online debat aan. Dr. Thomas Gevaert, covoorzitter van ASGB/Kartel wikt en weegt wat er werd besproken… of niet werd gezegd.

U vindt de integrale versie van zijn opiniestuk in de wordfile als bijlage.

1
ASGB-BERICHT

2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0