Covid-19 barometer in de huisartsenpraktijken

ASGB-BERICHT 2020.177
coronascrabble

 

De Covidbarometer van Sciensano wil de komende 6 maanden de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

 - De nieuwe barometer telt het aantal consultaties voor luchtwegklachten, die geregistreerd zijn in het elektronisch medisch dossier.

 - Uw softwarepakket berekent de nodige cijfers.

 - Dagelijks, aan het eind van de dag, vult u deze cijfers in op een e-form, dat naar Sciensano wordt verstuurd. Dit vraagt nauwelijks een minuut. Er wordt 1 e-form per huisartsenpraktijk opgestuurd.

 - U kunt de verzonden gegevens voor uw praktijk bekijken, anoniem vergeleken met andere praktijken in uw eerstelijnszone en regio.

 - Regelmatige deelname aan de Barometer 2.0 wordt financieel vergoed. Indien de gegevens minstens 4 dagen per week worden verstuurd over de periode van de Barometer (1 oktober tot 31 maart), wordt een bedrag van 800€ toegekend aan elke huisarts in de deelnemende praktijk; indien de gegevens minstens 2 dagen per week worden verstuurd over de periode van de Barometer (en minder dan 4 keer), wordt een bedrag van 400€ toegekend aan elke huisarts in de deelnemende praktijk. Als de gegevens minder dan 2 keer per week worden verstuurd, vindt er geen betaling plaats.

Via deze link vindt u op de website van Sciensano alle inlichtingen en instructiefilmpjes per huisartsensotwarepakket.

De berichtgeving van het RIZIV via deze link.

De barometer zal de belangrijke rol die de huisartsen spelen in het bestrijden van deze pandemie prominent in het licht zetten door een duidelijker zicht te geven op de situatie op het terrein.

Deelname is vrijwillig, maar het is natuurlijk essentieel dat zoveel mogelijk huisarts deelnemen.

 

 

ASGB-BERICHT

2020.178

Tijdens de Interministeriële Conferentie van 19/10/2020 werd o.a. besloten de testindicaties te wijzigen vanaf woensdag 21/10/2020 (voorlopig t/m 15/11/2020).

0
ASGB-BERICHT

2020.174

ASGB is gematigd positief maar ook kritisch over het hoofdstuk gezondheidszorg.
Vooreerst is het een goede zaak om een aantal gekende ASGB-kernpunten terug te vinden in de nota.

0
ASGB-BERICHT

2020.179

 

Geachte collega,

Vanwege de heer Pedro Facon ontvingen we deze vraag.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Beste vertegenwoordigers van de hoofdartsen en ziekenhuisartsen,

Ik wil even op een zeer specifiek punt tussenkomen dat de voorbije dagen op diverse plekken als probleem opdook. Ik zal het punt in algemene zin formuleren. Het probleem situeert zich vandaag misschien op 1 plaats, maar kan morgen op een andere plaats zich voordoen.

0