Covid-19 barometer in de huisartsenpraktijken

ASGB-BERICHT 2020.177
coronascrabble

 

De Covidbarometer van Sciensano wil de komende 6 maanden de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

 - De nieuwe barometer telt het aantal consultaties voor luchtwegklachten, die geregistreerd zijn in het elektronisch medisch dossier.

 - Uw softwarepakket berekent de nodige cijfers.

 - Dagelijks, aan het eind van de dag, vult u deze cijfers in op een e-form, dat naar Sciensano wordt verstuurd. Dit vraagt nauwelijks een minuut. Er wordt 1 e-form per huisartsenpraktijk opgestuurd.

 - U kunt de verzonden gegevens voor uw praktijk bekijken, anoniem vergeleken met andere praktijken in uw eerstelijnszone en regio.

 - Regelmatige deelname aan de Barometer 2.0 wordt financieel vergoed. Indien de gegevens minstens 4 dagen per week worden verstuurd over de periode van de Barometer (1 oktober tot 31 maart), wordt een bedrag van 800€ toegekend aan elke huisarts in de deelnemende praktijk; indien de gegevens minstens 2 dagen per week worden verstuurd over de periode van de Barometer (en minder dan 4 keer), wordt een bedrag van 400€ toegekend aan elke huisarts in de deelnemende praktijk. Als de gegevens minder dan 2 keer per week worden verstuurd, vindt er geen betaling plaats.

Via deze link vindt u op de website van Sciensano alle inlichtingen en instructiefilmpjes per huisartsensotwarepakket.

De berichtgeving van het RIZIV via deze link.

De barometer zal de belangrijke rol die de huisartsen spelen in het bestrijden van deze pandemie prominent in het licht zetten door een duidelijker zicht te geven op de situatie op het terrein.

Deelname is vrijwillig, maar het is natuurlijk essentieel dat zoveel mogelijk huisarts deelnemen.

 

 

ASGB-BERICHT

2021.083

 

De voorzitter van de specialistenvleugel van ASGB is in de pen gekropen om de ASO een hart onder riem te steken met het oog op het bekomen van een deftige standaardovereenkomst met aanvaardbare arbeidsvoorwaarden.

U kunt zijn bijdrage in Artsenkrant lezen via deze link: https://www.artsenkrant.com/actueel/tijd-om-de-rubicon-over-te-steken/article-opinion-54519.html, of via de pdf als bijlage bij dit bericht.

0
ASGB-BERICHT

2021.081

De ASO eisen een verbetering van hun arbeidsomstandigheden. De drie artsensyndicaten (Kartel ASGB/GBO/MoDeS, AADM en BVAS) verlenen hun volledige steun in deze strijd.

De syndicaten roepen alle artsen van het land op om hun solidariteit te betuigen met de jonge collega's. Het is immers in het belang van de patiënten en de geneeskunde dat deze jonge artsen hun vak in optimale omstandigheden kunnen leren.

0
ASGB-BERICHT

2021.085

Vandaag, 12 mei 2021, is er een KB inzake bothistomorfometrie (art. 32 van de nomenclatuur) gepubliceerd.

U vindt hierna de integrale tekst van dit KB .


Publicatie : 2021-05-12

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0