Beschermingsmateriaal COVID

ASGB-BERICHT 2020.176
Icoon thema staatsblad

 

Beschermingsmateriaal COVID: Riziv-tegemoetkoming gepubliceerd én verlengd.

Mee op aandringen van ASGB/Kartel hebben artsen recht op een financiële tegemoetkoming gekregen voor de kosten die ze gemaakt hebben om beschermingsmateriaal aan te kopen. De wettelijke basis (KB) voor deze tegemoetkoming is op maandag 12 oktober jl. in het Staatsblad gepubliceerd.

Deze tegemoetkoming geldt voor ambulante zorg. Wanneer de zorg in een ziekenhuis wordt verleend, is het systeem enkel van toepassing, voor zover de zorg niet aangerekend wordt via de ziekenhuisfactuur. Het verschenen KB geldt voor de periode van 4 mei t.e.m. 31 augustus 2020.

Een arts heeft recht op een bedrag van € 2,5 per fysiek contact maar met een maximum van 200 contacten per kalendermaand. De facto gaat het dus om max. € 500 per maand, wat neerkomt op max. € 2.000 voor de ganse periode. Het zijn de ziekenfondsen die het aantal ‘fysieke’ contacten zullen tellen (teleconsulten tellen bv. niet mee).

NKO-artsen en stomatologen, worden, aldus de inleiding op het KB, aan grotere risico’s blootgesteld. Daarom geldt voor hen een hoger bedrag van € 20 per fysiek contact. Voor deze artsen spreken we dus over een tegemoetkoming van max. € 4.000 per maand.

U hoeft hier zelfs niets voor te ondernemen. De ziekenfondsen zullen eind oktober immers het aantal fysieke contacten tellen en aan de hand van die berekeningen tegen uiterlijk 31 december 2020 de tegemoetkoming storten op het rekeningnummer dat door de zorgverlener is aangemaakt via Myriziv. Er wordt wel gevraagd om nog vóór uiterlijk 30 november 2020 een rekeningnummer aan te maken, indien dat nog niet gebeurd zou zijn.

Medische huizen. Zij hebben volgens de tekst van het KB recht op een forfait van € 500 per maand.

Vers van de pers: verlenging met drie maanden! Op het Verzekeringscomité van 5 oktober 2020 is het (door ASGB/Kartel ondersteund) voorstel aangenomen om dit systeem te verlengen van 31 augustus tot 30 november 2020. Deze bedragen zullen vóór 31 maart 2020 gestort worden. Op datzelfde Verzekeringscomité werd ook afgesproken om de vergoeding voor de medische huizen te (her)bekijken.

 

 

Reacties

Ik ben NKO arts in Antwerpen en zie patienten zuiver in privé-praktijk.Normaal gezien zou deze vergoeding voor de periode van 1 september tem 30 november 2020 gestort worden UITERLIJK op 31 maart 2021. Tot op heden, 8 april 2021, nog niets ontvangen!

Sabine Ryzenberg-Czajkowski
ASGB-BERICHT

2021.083

 

De voorzitter van de specialistenvleugel van ASGB is in de pen gekropen om de ASO een hart onder riem te steken met het oog op het bekomen van een deftige standaardovereenkomst met aanvaardbare arbeidsvoorwaarden.

U kunt zijn bijdrage in Artsenkrant lezen via deze link: https://www.artsenkrant.com/actueel/tijd-om-de-rubicon-over-te-steken/article-opinion-54519.html, of via de pdf als bijlage bij dit bericht.

0
ASGB-BERICHT

2021.081

De ASO eisen een verbetering van hun arbeidsomstandigheden. De drie artsensyndicaten (Kartel ASGB/GBO/MoDeS, AADM en BVAS) verlenen hun volledige steun in deze strijd.

De syndicaten roepen alle artsen van het land op om hun solidariteit te betuigen met de jonge collega's. Het is immers in het belang van de patiënten en de geneeskunde dat deze jonge artsen hun vak in optimale omstandigheden kunnen leren.

0
ASGB-BERICHT

2021.085

Vandaag, 12 mei 2021, is er een KB inzake bothistomorfometrie (art. 32 van de nomenclatuur) gepubliceerd.

U vindt hierna de integrale tekst van dit KB .


Publicatie : 2021-05-12

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0