Beschermingsmateriaal COVID

ASGB-BERICHT 2020.176
Icoon thema staatsblad

 

Beschermingsmateriaal COVID: Riziv-tegemoetkoming gepubliceerd én verlengd.

Mee op aandringen van ASGB/Kartel hebben artsen recht op een financiële tegemoetkoming gekregen voor de kosten die ze gemaakt hebben om beschermingsmateriaal aan te kopen. De wettelijke basis (KB) voor deze tegemoetkoming is op maandag 12 oktober jl. in het Staatsblad gepubliceerd.

Deze tegemoetkoming geldt voor ambulante zorg. Wanneer de zorg in een ziekenhuis wordt verleend, is het systeem enkel van toepassing, voor zover de zorg niet aangerekend wordt via de ziekenhuisfactuur. Het verschenen KB geldt voor de periode van 4 mei t.e.m. 31 augustus 2020.

Een arts heeft recht op een bedrag van € 2,5 per fysiek contact maar met een maximum van 200 contacten per kalendermaand. De facto gaat het dus om max. € 500 per maand, wat neerkomt op max. € 2.000 voor de ganse periode. Het zijn de ziekenfondsen die het aantal ‘fysieke’ contacten zullen tellen (teleconsulten tellen bv. niet mee).

NKO-artsen en stomatologen, worden, aldus de inleiding op het KB, aan grotere risico’s blootgesteld. Daarom geldt voor hen een hoger bedrag van € 20 per fysiek contact. Voor deze artsen spreken we dus over een tegemoetkoming van max. € 4.000 per maand.

U hoeft hier zelfs niets voor te ondernemen. De ziekenfondsen zullen eind oktober immers het aantal fysieke contacten tellen en aan de hand van die berekeningen tegen uiterlijk 31 december 2020 de tegemoetkoming storten op het rekeningnummer dat door de zorgverlener is aangemaakt via Myriziv. Er wordt wel gevraagd om nog vóór uiterlijk 30 november 2020 een rekeningnummer aan te maken, indien dat nog niet gebeurd zou zijn.

Medische huizen. Zij hebben volgens de tekst van het KB recht op een forfait van € 500 per maand.

Vers van de pers: verlenging met drie maanden! Op het Verzekeringscomité van 5 oktober 2020 is het (door ASGB/Kartel ondersteund) voorstel aangenomen om dit systeem te verlengen van 31 augustus tot 30 november 2020. Deze bedragen zullen vóór 31 maart 2020 gestort worden. Op datzelfde Verzekeringscomité werd ook afgesproken om de vergoeding voor de medische huizen te (her)bekijken.

 

 

ASGB-BERICHT

2020.178

Tijdens de Interministeriële Conferentie van 19/10/2020 werd o.a. besloten de testindicaties te wijzigen vanaf woensdag 21/10/2020 (voorlopig t/m 15/11/2020).

0
ASGB-BERICHT

2020.174

ASGB is gematigd positief maar ook kritisch over het hoofdstuk gezondheidszorg.
Vooreerst is het een goede zaak om een aantal gekende ASGB-kernpunten terug te vinden in de nota.

0
ASGB-BERICHT

2020.179

 

Geachte collega,

Vanwege de heer Pedro Facon ontvingen we deze vraag.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Beste vertegenwoordigers van de hoofdartsen en ziekenhuisartsen,

Ik wil even op een zeer specifiek punt tussenkomen dat de voorbije dagen op diverse plekken als probleem opdook. Ik zal het punt in algemene zin formuleren. Het probleem situeert zich vandaag misschien op 1 plaats, maar kan morgen op een andere plaats zich voordoen.

0