Discussieer mee over ziektebriefjes en weekwacht

ASGB-BERICHT 2020.175
Icoon vergadering/medicomut

 

Door een technisch probleem kon u onze e-mail van gisteren niet volledig lezen. Klik op ‘lees meer’ en kijk hoe u kunt deelnemen aan de discussie.


Beste Collega,

Het ASGB kreeg van Jong Domus de vraag of het zich kan scharen achter hun voorstel om ziektebriefjes af te schaffen voor de eerste drie dagen ziekte.

De argumentatie en documentatie kunt u lezen in bijlage.

De Raad van Bestuur van het ASGB zou daarover graag de mening kennen van zoveel mogelijk leden huisartsen.

Ook zouden wij graag weten wat onze leden denken van de weekwacht in de huisartsenwachtposten.

Daarom organiseert het ASGB een zoom-meeting op woensdag 14 oktober 2020 om 20u30 over deze 2 onderwerpen:

     - Afschaffen ziektebriefje voor de eerste drie werkdagen

     - Weekwacht in de wachtposten

Graag een seintje naar het secretariaat, als u wenst deel te nemen aan deze discussie op afstand: info@asgb.be

U ontvangt dan een link naar de zoom-meeting.

Met vriendelijke groeten, het ASGB-bestuur

Reacties

Goed idee.

Tim Hilgert

Voor mij mogen de ziektebriefjes zelfs volledig afgeschaft worden zoals in Nederland het geval 

De 3 dagen vind ik dus zeker onvoldoende. Artsen moeten zieken genezen geen briefjes schrijven.   Ook alle ziekteattesten voor andere doeleinden mogen de schup op.

 

Absoluut akkoord met afschaffing van de ziektebriefjes en met weekwachten vanuit de wachtpost.

Annemie Michiels
ASGB-BERICHT

2020.178

Tijdens de Interministeriële Conferentie van 19/10/2020 werd o.a. besloten de testindicaties te wijzigen vanaf woensdag 21/10/2020 (voorlopig t/m 15/11/2020).

0
ASGB-BERICHT

2020.174

ASGB is gematigd positief maar ook kritisch over het hoofdstuk gezondheidszorg.
Vooreerst is het een goede zaak om een aantal gekende ASGB-kernpunten terug te vinden in de nota.

0
ASGB-BERICHT

2020.179

 

Geachte collega,

Vanwege de heer Pedro Facon ontvingen we deze vraag.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Beste vertegenwoordigers van de hoofdartsen en ziekenhuisartsen,

Ik wil even op een zeer specifiek punt tussenkomen dat de voorbije dagen op diverse plekken als probleem opdook. Ik zal het punt in algemene zin formuleren. Het probleem situeert zich vandaag misschien op 1 plaats, maar kan morgen op een andere plaats zich voordoen.

0