Discussieer mee over ziektebriefjes en weekwacht

ASGB-BERICHT 2020.175
Icoon vergadering/medicomut

 

Door een technisch probleem kon u onze e-mail van gisteren niet volledig lezen. Klik op ‘lees meer’ en kijk hoe u kunt deelnemen aan de discussie.


Beste Collega,

Het ASGB kreeg van Jong Domus de vraag of het zich kan scharen achter hun voorstel om ziektebriefjes af te schaffen voor de eerste drie dagen ziekte.

De argumentatie en documentatie kunt u lezen in bijlage.

De Raad van Bestuur van het ASGB zou daarover graag de mening kennen van zoveel mogelijk leden huisartsen.

Ook zouden wij graag weten wat onze leden denken van de weekwacht in de huisartsenwachtposten.

Daarom organiseert het ASGB een zoom-meeting op woensdag 14 oktober 2020 om 20u30 over deze 2 onderwerpen:

     - Afschaffen ziektebriefje voor de eerste drie werkdagen

     - Weekwacht in de wachtposten

Graag een seintje naar het secretariaat, als u wenst deel te nemen aan deze discussie op afstand: info@asgb.be

U ontvangt dan een link naar de zoom-meeting.

Met vriendelijke groeten, het ASGB-bestuur

 

Reacties

Goed idee.

Tim Hilgert

Voor mij mogen de ziektebriefjes zelfs volledig afgeschaft worden zoals in Nederland het geval 

De 3 dagen vind ik dus zeker onvoldoende. Artsen moeten zieken genezen geen briefjes schrijven.   Ook alle ziekteattesten voor andere doeleinden mogen de schup op.

 

Absoluut akkoord met afschaffing van de ziektebriefjes en met weekwachten vanuit de wachtpost.

Annemie Michiels
ASGB-BERICHT

2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0
ASGB-BERICHT

2021.109

 

Op 9 juni 2021 werd een MB gepubliceerd  i.v.m. de vergoedbaarheid van implantaten Orthopedie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het MB.

0
ASGB-BERICHT

2021.108

 

OP 9 juni 2021 zijn twee  KB’s gepubliceerd  i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor NMR.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor NMR-arthrografie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de twee KB’s en van de onderliggende beslissing van het Verzekeringscomité.

0