Herziening nomenclatuur art.32 pathologische anatomie

ASGB-BERICHT 2020.170
Icoon thema honorarium

 

Naar aanleiding van onze brief aan minister De Block over het uitblijven van de publicatie van de herziene nomenclatuur pathologische anatomie, kregen we tijdens de e-vergadering van de NCAZ van 28/9 te horen dat de minister van Begroting zijn schuif aan het leegmaken is en het KB vandaag of morgen zal ondertekenen.

Beter laat dan nooit.

De publicatie gebeurt simultaan met de KB’s i.v.m. het rationeler gebruik van klinische biologie waardoor het benodigde budget moest worden vrijgemaakt.

We danken de pathologen die aan de voorbereiding van dit belangrijke dossier hebben meegewerkt.

Tevens is het een voorbeeld van de manier waarop het rationeler gebruik van de middelen herinvestering in nieuwe initiatieven toelaat.