Pilootproject Coronalert van start

ASGB-BERICHT 2020.168
coronascrabble

 

 

De app Coronalert is één van de middelen die ingezet worden om de coronapandemie in te dijken.

Coronalert waarschuwt als iemand langer dan 15 minuten op minder dan twee meter afstand in contact is geweest met een patiënt, die positief testte op Covid-19.

Het gebruik ervan is vrijwillig.

Omdat nu een test in real life met een pilootgroep van 10.000 personen van start is gegaan, is het mogelijk dat een huisarts van een patiënt de vraag krijgt om te testen, naar aanleiding van een melding op de app.


Het Agentschap Zorg & Gezondheid Vlaanderen stuurt de volgende boodschap:

Help patiënten hun test registreren met Coronalert

Binnenkort stelt de Belgische overheid Coronalert ter beschikking van de Belgische burger. Eerst krijgt een pilootgroep van zo’n 10.000 mensen de app in handen. Later deze maand kan iedereen de app installeren. Coronalert moet de bestaande maatregelen aanvullen en versterken.

Door de uitwisseling van anonieme codes kunnen mobiele telefoons privacyvriendelijk opvolgen wie met wie in nauw contact kwam. Wanneer een app-gebruiker positief test op Covid-19, worden met behulp van deze codes andere app-gebruikers verwittigd die in nauw contact kwamen met de patiënt. Zo wordt opvolging mogelijk voor contacten die de gebruiker niet kent, of zich niet kan herinneren. Meer informatie over de werking van de app vindt u op www.coronalert.be.

Wie volgens de app een hoogrisicocontact had, wordt met aandrang gevraagd om een test te ondergaan en in quarantaine te gaan. Zij krijgen daarvoor via de centra voor contactopvolging een certificaat van quarantaine en een testcode. Aan personen met symptomen die mogelijk op Covid-19 wijzen, wordt gevraagd om contact te nemen met de huisarts. 

Wanneer u een Covid-19-test voorschrijft, gelieve dan steeds te vragen of de patiënt Coronalert gebruikt. Is dat het geval? Vraag dan aan de patiënt om in de app de knop ‘Genereer de code’ aan te klikken. De app vraagt dan of de patiënt symptomen heeft en zo ja, wanneer deze begonnen zijn. Help de patiënt om deze vraag te beantwoorden op basis van de anamnese die u uitgevoerd heeft. De app toont dan de testcode en de datum van start besmettelijkheid. Die testcode en datum van besmettelijkheid vult u in, in het gebruikelijke e-formulier ‘Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2-’. Dit bevat nu drie extra velden voor informatie over de app:

  • - Identificatiecode coronalert-app: De code van 17 cijfers, die de Coronalert-app van de patiënt toont.
  • - Datum besmettelijkheid coronalert-app: Datum van besmettelijkheid, te lezen op hetzelfde scherm.
  • - Waarschuwing hoogrisicocontact ontvangen via coronalert-app? (ja/nee)

Meer info over het e-formulier: www.corona-tracking.info/huisartsen 

Door de code van de app te linken aan de Covid-19-test, ontvangt de patiënt het testresultaat, positief of negatief, rechtstreeks via de app. Zo is de persoon sneller op de hoogte. De app geeft ook essentiële informatie mee in verband met de betekenis van het resultaat en de quarantaine. U dient wel nog het attest van werkonbekwaamheid voor de patiënt op te stellen (minstens 7 dagen na aanvang van symptomen in geval van een positieve test, eventueel langer indien er nog symptomen aanwezig zijn. Bij een negatief testresultaat wordt de duur van de werkonbekwaamheid gebaseerd op de klinische toestand). 

Coronalert vervangt de bestaande maatregelen niet. De app kan wel helpen om nieuwe uitbraken van het virus nog sneller en met meer precisie onder controle te krijgen. Coronalert is bovendien een maatregel die de privacy van de burger maximaal respecteert. Wij realiseren ons dat er reeds veel wijzigingen gebeurd zijn, maar we zijn overtuigd dat dit een stap voorwaarts is in onze gezamenlijke strijd tegen het virus. 

Surf naar coronalert.be

 

ASGB-BERICHT

2020.178

Tijdens de Interministeriële Conferentie van 19/10/2020 werd o.a. besloten de testindicaties te wijzigen vanaf woensdag 21/10/2020 (voorlopig t/m 15/11/2020).

0
ASGB-BERICHT

2020.174

ASGB is gematigd positief maar ook kritisch over het hoofdstuk gezondheidszorg.
Vooreerst is het een goede zaak om een aantal gekende ASGB-kernpunten terug te vinden in de nota.

0
ASGB-BERICHT

2020.179

 

Geachte collega,

Vanwege de heer Pedro Facon ontvingen we deze vraag.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Beste vertegenwoordigers van de hoofdartsen en ziekenhuisartsen,

Ik wil even op een zeer specifiek punt tussenkomen dat de voorbije dagen op diverse plekken als probleem opdook. Ik zal het punt in algemene zin formuleren. Het probleem situeert zich vandaag misschien op 1 plaats, maar kan morgen op een andere plaats zich voordoen.

0