Behoeften 2021

ASGB-BERICHT 2020.167
Icoon thema financiering

 

Naar jaarlijkse gewoonte moest aan het RIZIV een lijst bezorgd worden voor het "vaststellen van de financiële middelen die onontbeerlijk zijn voor de financiering van de sector" in het kader van de begroting 2021, de z.g. "behoeften".

Dit moet ieder jaar gebeuren, ook al weten we dat maar weinig van deze projecten gerealiseerd kan worden door gebrek aan financiële middelen. Dit jaar is de situatie nog onduidelijker. Door de coronacrisis wijken de uitgaven volledig af van het normale patroon en door het nog steeds ontbreken van een regering weten we niet met welke eventueel wettelijke groeinorm rekening kan worden gehouden.

De lijst, die wij als Kartel.ASGB/GBO/MoDeS indienden (ook in bijlage), bevat o.a. de raadpleging op afstand, pensioenopbouw ASO en HAIO, stapsgewijze opwaardering raadplegingshonoraria specialisten, opwaardering consult gehospitaliseerde voor inwendige disciplines, verhoging GMD-forfait voor alle chronisch zieken ongeacht de leeftijd, afschaffen verplichting om code ‘gelijktijdig bezoek’ te gebruiken in WZC en opwaardering van het bezoek in een WZC, weekwacht wachtposten, enz.

ASGB-BERICHT

2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0
ASGB-BERICHT

2021.109

 

Op 9 juni 2021 werd een MB gepubliceerd  i.v.m. de vergoedbaarheid van implantaten Orthopedie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het MB.

0
ASGB-BERICHT

2021.108

 

OP 9 juni 2021 zijn twee  KB’s gepubliceerd  i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor NMR.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor NMR-arthrografie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de twee KB’s en van de onderliggende beslissing van het Verzekeringscomité.

0