Behoeften 2021

ASGB-BERICHT 2020.167
Icoon thema financiering

 

Naar jaarlijkse gewoonte moest aan het RIZIV een lijst bezorgd worden voor het "vaststellen van de financiële middelen die onontbeerlijk zijn voor de financiering van de sector" in het kader van de begroting 2021, de z.g. "behoeften".

Dit moet ieder jaar gebeuren, ook al weten we dat maar weinig van deze projecten gerealiseerd kan worden door gebrek aan financiële middelen. Dit jaar is de situatie nog onduidelijker. Door de coronacrisis wijken de uitgaven volledig af van het normale patroon en door het nog steeds ontbreken van een regering weten we niet met welke eventueel wettelijke groeinorm rekening kan worden gehouden.

De lijst, die wij als Kartel.ASGB/GBO/MoDeS indienden (ook in bijlage), bevat o.a. de raadpleging op afstand, pensioenopbouw ASO en HAIO, stapsgewijze opwaardering raadplegingshonoraria specialisten, opwaardering consult gehospitaliseerde voor inwendige disciplines, verhoging GMD-forfait voor alle chronisch zieken ongeacht de leeftijd, afschaffen verplichting om code ‘gelijktijdig bezoek’ te gebruiken in WZC en opwaardering van het bezoek in een WZC, weekwacht wachtposten, enz.

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.012

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

0