Behoeften 2021

ASGB-BERICHT 2020.167
Icoon thema financiering

 

Naar jaarlijkse gewoonte moest aan het RIZIV een lijst bezorgd worden voor het "vaststellen van de financiële middelen die onontbeerlijk zijn voor de financiering van de sector" in het kader van de begroting 2021, de z.g. "behoeften".

Dit moet ieder jaar gebeuren, ook al weten we dat maar weinig van deze projecten gerealiseerd kan worden door gebrek aan financiële middelen. Dit jaar is de situatie nog onduidelijker. Door de coronacrisis wijken de uitgaven volledig af van het normale patroon en door het nog steeds ontbreken van een regering weten we niet met welke eventueel wettelijke groeinorm rekening kan worden gehouden.

De lijst, die wij als Kartel.ASGB/GBO/MoDeS indienden (ook in bijlage), bevat o.a. de raadpleging op afstand, pensioenopbouw ASO en HAIO, stapsgewijze opwaardering raadplegingshonoraria specialisten, opwaardering consult gehospitaliseerde voor inwendige disciplines, verhoging GMD-forfait voor alle chronisch zieken ongeacht de leeftijd, afschaffen verplichting om code ‘gelijktijdig bezoek’ te gebruiken in WZC en opwaardering van het bezoek in een WZC, weekwacht wachtposten, enz.