Gezamenlijk persbericht Kartel-BVAS i.v.m. verloning ASO

ASGB-BERICHT 2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

“De werking van vele ziekenhuizen is zeer afhankelijk van de ASO”, staat er in de aanhef van de brief (*). In heel wat ziekenhuizen worden de wachtdiensten in grote mate en zelfs uitsluitend door ASO ’s ingevuld. De BVAS en het Kartel wijzen erop dat de forfaitaire permanentiehonoraria, die in grote ziekenhuizen kunnen oplopen tot ettelijke miljoenen, dienen om die permanenties te financieren.

 

Beide artsensyndicaten zijn voorstander van generieke contracten die de ASO, de stagemeester en het ziekenhuis afsluiten. Voor een basiscontract van 48u stellen ze een bruto maandloon voor dat oploopt van 3.782 euro in het eerste jaar, 3.933 euro in het tweede jaar, 4.083 euro in het derde, tot 6.243 euro in het zevende jaar.

 

Het basiscontract dat de BVAS en het Kartel voorstellen, bevat ook concrete bedragen voor de wachtdiensten. Voor een nachtelijke intramurale wacht mag een ASO rekenen op een vergoeding van minstens 150 euro tijdens de week en 300 euro tijdens het weekend en op feestdagen. Voor oproepbare wachtdiensten hebben ASO’s recht op een forfaitaire vergoeding van 50 euro tijdens de week en 75 euro tijdens het weekend of op een feestdag.

 

Als het van de BVAS en het Kartel afhangt, heeft een ASO jaarlijks recht op 22 dagen vakantie en 11 dagen voor wetenschappelijk werk. De stagedienst moet een opleidingsbudget van om en bij de 1.000 euro voorzien.

 

Daarnaast kan het ziekenhuis de arts-specialist in opleiding ook extra voordelen toekennen zoals een groepsverzekering, onkostenvergoeding, hospitalisatieverzekering enzovoort. Deze extra voordelen worden niet in de collectieve overeenkomst opgenomen.

 

Dr. Reinier Hueting, voorzitter ASGB/Kartel

 

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS-ABSyM

 

Dr. Robert Rutsaert, bestuurslid ASGB/Kartel 

 

Dr. Bart Dehaes, ondervoorzitter BVAS-ABSyM

 

 

 

 

 

 

Reacties

https://billscheatworld.com/ROBLOXHackOnlineUltimate - ULTIMATE GENERATOR for ROBLOX GAME Club BUILDERS AVAILABLE! 2020 AUGUST UPDATED!

KW:
ROBLOX Resources 2020 OCTOBER UPDATED
ROBLOX Robux Generator No Verification 2020 OCTOBER UPDATED
ROBLOX Hack 2020 OCTOBER UPDATED
Free Robux Generator No Surveys 2020 OCTOBER UPDATED
Name Of ROBLOX Gift Cards OCTOBER 2020
Gift Cards ROBLOX Chrimsta OCTOBER 2020

rardpayog
ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1