Gezamenlijk persbericht Kartel-BVAS i.v.m. verloning ASO

ASGB-BERICHT 2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

“De werking van vele ziekenhuizen is zeer afhankelijk van de ASO”, staat er in de aanhef van de brief (*). In heel wat ziekenhuizen worden de wachtdiensten in grote mate en zelfs uitsluitend door ASO ’s ingevuld. De BVAS en het Kartel wijzen erop dat de forfaitaire permanentiehonoraria, die in grote ziekenhuizen kunnen oplopen tot ettelijke miljoenen, dienen om die permanenties te financieren.

 

Beide artsensyndicaten zijn voorstander van generieke contracten die de ASO, de stagemeester en het ziekenhuis afsluiten. Voor een basiscontract van 48u stellen ze een bruto maandloon voor dat oploopt van 3.782 euro in het eerste jaar, 3.933 euro in het tweede jaar, 4.083 euro in het derde, tot 6.243 euro in het zevende jaar.

 

Het basiscontract dat de BVAS en het Kartel voorstellen, bevat ook concrete bedragen voor de wachtdiensten. Voor een nachtelijke intramurale wacht mag een ASO rekenen op een vergoeding van minstens 150 euro tijdens de week en 300 euro tijdens het weekend en op feestdagen. Voor oproepbare wachtdiensten hebben ASO’s recht op een forfaitaire vergoeding van 50 euro tijdens de week en 75 euro tijdens het weekend of op een feestdag.

 

Als het van de BVAS en het Kartel afhangt, heeft een ASO jaarlijks recht op 22 dagen vakantie en 11 dagen voor wetenschappelijk werk. De stagedienst moet een opleidingsbudget van om en bij de 1.000 euro voorzien.

 

Daarnaast kan het ziekenhuis de arts-specialist in opleiding ook extra voordelen toekennen zoals een groepsverzekering, onkostenvergoeding, hospitalisatieverzekering enzovoort. Deze extra voordelen worden niet in de collectieve overeenkomst opgenomen.

 

Dr. Reinier Hueting, voorzitter ASGB/Kartel

 

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS-ABSyM

 

Dr. Robert Rutsaert, bestuurslid ASGB/Kartel 

 

Dr. Bart Dehaes, ondervoorzitter BVAS-ABSyM

 

 

 

 

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
ASGB-BERICHT

2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0