Een injectie voor geestelijke gezondheid

ASGB-BERICHT 2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

“ Dit amendement wijst 67 miljoen euro extra (200 miljoen op jaarbasis) toe aan het Globaal Beheer van de Sociale Zekerheid die het dan volledig moet doorstorten naar het RIZIV. Binnen het RIZIV moeten deze middelen worden toegevoegd aan de bestaande middelen ter financiering van de geestelijke gezondheidszorg, onder meer de eerstelijnspsychologische functie, zodat door vakoverschrijdend overleg een accuraat en werkbaar terugbetaling- en zorgsysteem kan worden uitgewerkt, gericht op de noden van de zorggebruiker.”

Om dit te concretiseren belegde minister De Block op 7 september 2020 een vergadering met vertegenwoordigers van artsen, ziekenfondsen, ziekenhuiskoepels, psychologen en patiënten.

Het ASGB/kartel stelde volgende principes voor:

psychische zorg moet laagdrempelig zijn, geïntegreerd en bio-psycho-sociaal geïnspireerd.

Dat  betekent in de eerste plaats betaalbaar, dichtbij en zonder lange wachttijd.

Wij opteren voor het bio-psycho-sociaal model. Dat impliceert dat de huisarts de centrale figuur is die bij een psychische klacht een eventuele somatische factor kan uitsluiten en voldoende vertrouwd is met de thuis- en werksituatie van de patiënt om ook sociale factoren in rekening te kunnen nemen. Hij/zij kan gericht doorverwijzen, hetzij naar psycholoog, hetzij naar psychiater of andere (ziekenhuis, mobiel team, enz..)

Psychologen werken best geïntegreerd in een regionaal netwerk. Samenwerking met andere zorgverleners is essentieel. Het overleg met o.m. huisarts, psychiater, mobiel team  dient gehonoreerd te worden. Een aparte nomenclatuur (zoals reeds voor kinderpsychiaters bestaat)  is noodzakelijk. E-health toegang zou al een stuk helpen.

De MOC van oncologie kan een goed model zijn bij complexe psychiatrische problematieken.

Naast de ambulante psychologische hulp is er ook versterking nodig van :

- de mobiele teams waar o.m. de medische functie in de verdrukking komt.

- De dagbehandeling die een intensieve behandeling toelaat zonder de hoge kostprijs van een hospitalisatie

- De evaluatie en opvang in het kader van gedwongen opname. Dit moet nu nog te vaak in een zijgang van de spoed gebeuren waar goede observatie en onderzoek niet mogelijk zijn.

- Meer liaisonpsychologen in de algemene ziekenhuizen. De conventies (oncologie, cardio, diabetes) omvatten een aantal psychologen . Andere diensten (systeemziekten, traumatologie) beschikken niet over deze zorg. Bovendien omvat het personeelskader van een PA AZ slechts 0,5 FTE voor 30 bedden. Wat niet in verhouding is tot de nood.

- De psychodiagnostische capaciteit buiten de psychiatrische ziekenhuizen en diensten. Deze is nu ambulant niet terugbetaald en wordt daardoor voor veel mensen onbereikbaar.

 

 

 

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1