OPROEP : Kandidaten voor de Federale Raad voor Apothekers

ASGB-BERICHT 2020.163
Icoon vergadering/medicomut

 

Ingevolge een wet van 22 april 2019 werd in de schoot van de FOD Volksgezondheid een nieuw adviesorgaan, de Federale Raad voor apothekers, opgericht dat onder meer moet zorgen voor overleg tussen apothekers en artsen. In dit orgaan zullen dus beide beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.

In de pdf als bijlage vindt u meer informatie over de bedoelingen van dit orgaan.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen. Dat kunnen zowel artsen als apothekers-biologen zijn.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1