Evaluatie zorgtrajecten 07/09/2020

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.161

 

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 24/8/2020 werd bijgevoegde evaluatie van de zorgtrajecten voorgesteld.

In een notedop:

-gunstig effect op intermediaire en surrogaatparameters

-er zijn helaas geen harde outcomedata (bv. amputaties,  start dialyse, hospitalisaties, …)

-het grote aantal ontbrekende gegevens is jammer; een van de (maar allicht niet de enige) verklaringen is het verloren gaan van gestructureerde gegevens bij het omschakelen naar een ander software programma

-ondergebruik van diëtistenadvies (al heeft niet iedereen dat nodig)

-er blijven erg grote regionale verschillen

De algemene evaluatie is wel positief.

Indien u bijkomende opmerkingen of suggesties ter verbetering hebt dan vernemen we die graag.

 

Bijlage
ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1