Beheer GMD via MyCarenet vóór 30/09/2020 en profiteer van automatische verlenging

ASGB-BERICHT 2020.160
Icoon theme huisartsen

Wie op dit moment zijn GMD’s nog niet via MyCarenet beheert, heeft er alle belang bij om zich daar nog vóór 30 september a.s. wel op in te schrijven. Als u tijdig inschrijft, kunt u er immers voor zorgen dat u GMD-erelonen voor 2020 zal ontvangen die u anders niet zou krijgen.

Dit heeft te maken met de overgang naar het nieuwe systeem van automatische verlenging van het GMD (zonder verplicht jaarlijks patiëntencontact) dat op 1 januari 2021 in werking treedt. In dit systeem is immers ook al sprake van een automatisme voor GMD-erelonen van 2020.

Wanneer er voor een patiënt(e) in 2020 geen contact (geweest) is, maar hij/zij u wel als GMD-houdende arts is blijven beschouwen, zal u in 2021 namelijk toch het GMD-ereloon voor hem/haar kunnen ontvangen, ten minste op voorwaarde dat u uw GMD’s via MyCarenet beheert van vóór 30 september 2020.

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1