Raadplegingshonoraria

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.157
Icoon thema honorarium

Tijdens de vergadering van 24/8/2020 werd bijgevoegd dossier goedgekeurd.

Op verzoek van het ASGB werd in het akkoord 2020 ingeschreven om de nomenclatuur voor de raadplegingshonoraria op te splitsen per discipline.

De opwaardering van de raadplegingshonoraria is een van onze belangrijkste programmapunten.

Voor een aantal disciplines zijn we daar al behoorlijk in geslaagd, voor andere is er nog een hele weg te gaan.

De bedoeling van de opsplitsing is om selectiever te kunnen werken.

Voor een aantal heelkundige disciplines bestaat er nog geen aparte erkenning. We hebben de Hoge Raad verzocht om daar binnenkort werk van te maken.

Zo hebben we in een vorig akkoord een (weliswaar beperkte) opwaardering van het raadplegingshonorarium van de algemeen chirurgen kunnen bekomen. Maar tegelijk werd ook dat van de hartchirurgen verhoogd. Op zich volstrekt logisch want aan 26 euro kan men dit moeilijk een ereloon noemen maar het is wel minder logisch dat dit dan moest gefinancierd worden vanuit de index van andere disciplines.

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1