OPROEP : deskundigen voor de herijking van de nomenclatuur – zes disciplines

ASGB-BERICHT 2020.156
Icoon thema honorarium

Zoals we u vroeger reeds gemeld hebben zijn diverse werkgroepen bezig met het dossier herziening/herijking van de nomenclatuur

De werkzaamheden worden nu uitgebreid naar andere disciplines die hieronder zijn opgesomd:

  • Artikel 20 - Neurologie
  • Artikel 20 - Hematologie
  • Artikel 20  - Nefrologie
  • Artikel 21 – Dermato-venereologie
  • Artikel 14 k) - Wervelkolomchirurgie
  • Artikel 14 b) - Neurochirurgie

 

Graag vernemen we of u bereid bent om hieraan mee te werken.

De vergaderingen zullen u allicht nog steeds via Zoom of Team  verlopen. De uitnodigingen en logingegevens volgen later?

 

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1