Griepvaccinatie 2020-2021: gefaseerde aanpak

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.155

Middels een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (de federale minister van Volksgezondheid én die van de deelstaten) wordt er in het kader van de huidige COVID-19-context gewezen op het belang van de vaccinatie tegen de seizoensgriep.

Omwille van die specifieke context heeft de Hoge Gezondheidsraad gekozen voor een aanpak in twee fasen:

  • Fase 1 van half september tot half november 2020: prioriteit aan de door de Hoge Raad gedefinieerde doelgroepen
  • Fase 2 vanaf half november 2020: mogelijke uitbreiding tot de ganse bevolking afhankelijk van de beschikbaarheid (België zal in totaal 2,9 miljoen vaccins beschikbaar hebben)

U kunt de volledige persmededeling, met o.a. de opsomming van de doelgroepen, downloaden via de pdf als bijlage.

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1