Update Sciensano m.b.t. e-formulier voor labo-aanvraag

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.154

Sinds maandag 24/08 is er een update voorzien van het eFormulier “COVID-19: Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2” dat geïntegreerd werd in de elektronische softwarepakketten voor huisartsen.

Er zijn 2 belangrijke veranderingen.

1. Er werd een bredere lijst met redenen van laboaanvraag toegevoegd, deze zijn:

  • Patiënt voldoet aan de definitie van een mogelijk geval van COVID-19     
  • Hoog-risico contact van een geval van COVID-19
  • Aanbeveling terugkeer uit een land of regio met een hoog infectierisico
  • Nieuwe bewoner residentiële collectiviteit
  • Screening ziekenhuisopname (non-COVID) en dagziekenhuis
  • Screening in opdracht van de werkgever/instelling
  • Screening vertrek buitenlandse reis (rek. patiënt € 46.81)
  • Uitzonderlijk indien duidelijk klinische nood bij een patiënt die valt onder een risicogroep
  • Patiënt valt onder geen van bovenstaande

2. Er zijn 3 optionele velden zijn toegevoegd in het kader van de app CoronAlert. Deze app zal beschikbaar zijn in september en deze velden moeten dus nog niet ingevuld worden.

Deze wijzigingen zullen door uw software provider doorgevoerd worden. Indien u een uitnodiging krijgt om een update te installeren, gelieve daar dan op in te gaan. Indien u hierbij problemen ondervindt, kan u contact opnemen met de helpdesk van uw softwareleverancier.

Antwoorden op veel gestelde vragen rond contactopvolging zijn te vinden op de website van Sciensano via de volgende link: https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-procedures

 

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1