Nieuwe website met alle informatie over testen en tracen

ASGB-BERICHT 2020.153

Het Interfederaal Comité Tracing en Testing Covid-19 stelde een nieuwe website samen met alle mogelijke informatie in verband met testen en tracen.

Het adres is: www.corona-tracking.info/

U vindt er ook meer informatie over het testen van b.v. reizigers, die terugkeren uit een rode zone, en hoog risicocontacten. Die hoeven niet noodzakelijk via hun huisarts te passeren, want zij ontvangen per SMS een code van 16 cijfers (geen QR-code!) waarmee zij direct naar een testcentrum kunnen gaan.

Het ASGB heeft er wel op gewezen dat er dan veel meer informatie aan de terugkerende reiziger moet worden gegeven (o.a. over quarantaine, ook na negatieve test) en dat er dan moet worden voorzien hoe een patiënt zelf een afspraak kan regelen voor zijn test.

 

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1