Updates op de website van Sciensano (14/08/2020)

ASGB-BERICHT 2020.152

 

De teststrategie en de definitie van nauwe contacten bij kinderen werden aangepast. Zo werd de teststrategie voor kinderen jonger dan 3 jaar uitgebreid naar de leeftijdsgroep 3 tot 6 jaar. Deze wijzigingen werden aangebracht in de procedure voor kinderen.

Nauwe contacten en reizigers die terugkeren van een verblijf in een rode zone kunnen nu ook rechtstreeks naar een triagecentrum of naar bepaalde laboratoria gaan om een PCR-test te laten  uitvoeren, met een code die hen per sms wordt toegestuurd. In geval van een positief resultaat of het ontwikkelen van symptomen wordt hen gevraagd om contact op te nemen met hun huisarts.

Er werd ook een mededeling over de interpretatie van een PCR-resultaat gepubliceerd. 

Verschillende andere procedures zijn bijgewerkt om rekening te houden met deze veranderingen (huisartsenziekenhuizen en gevalsdefinitie). 

De wijzigingen werden in de tekst in het geel gemarkeerd.

De meest recente versies van al deze documenten zijn beschikbaar op de website van Sciensano.

 

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1