Behoeftenfiches 2021

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.148

Geachte collega,

Naar jaarlijkse gewoonte moeten de zorgverstrekkers rond deze tijd de behoeftenfiches voor het volgende akkoord indienen.

Het gaat in feite om een wenslijstje waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

De wenslijst is altijd veel langer dan wat het budget toelaat. Het hoeft geen betoog dat met de huidige economische situatie de hoop niet te hoog moet worden gesteld. De begroting wordt overigens pas in het najaar opgemaakt.

Voor het ASGB blijft de prioriteit liggen bij de opwaardering van de intellectuele akten, in de eerste plaats van de raadplegingen. Op ons verzoek werd zopas in de TGR aan elke discipline een eigen raadplegingsnummer toegekend.

Het huidige akkoord voorziet ook een voorafname voor 2021 waarbij het toezichthonorarium in de dagkliniek dat we voor de (pediatrische) hematologen konden bekomen, ook voor de (medisch) oncologen zal worden opgewaardeerd.

De sociale bescherming, met name ook van de ASO en de HAIO, blijft een permanent aandachtspunt.

Graag vernemen we van onze leden wat hun prioriteiten zijn (via het secretariaat of als reactie onderaan dit bericht).

met collegiale groeten,het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1