Persmededeling: contact tracing en eerste lijn

ASGB-BERICHT 2020.136
Icoon theme huisartsen

Contact tracing is een opdracht waarin de eerste lijn een cruciale rol zou kunnen spelen.
Eerstelijnsgezondheidswerkers zijn het best geplaatst om patiënten, wanneer ze besmet zijn met het COVID-19 virus, te informeren over hun gezondheidsprobleem, de opvolging en behandeling ervan, én hen te overtuigen om de personen met wie ze zijn omgegaan in risicovolle omstandigheden (duur en plaats van het contact) te verwittigen.
De huisarts, als spilfiguur in die eerste lijn en als vertrouwenspersoon van de patiënt, moet hierbij een sleutelrol hebben.
Hij zou ook bij de ‘bevoegde’ instanties  de besmettingen kunnen melden die dan op basis van de meegedeelde informatie de besmette risicopersonen kunnen contacteren en verder investigeren.
In de huidige omstandigheden kunnen de huisartsen deze opdracht er met de beste wil echter onmogelijk bij nemen.
Hiervoor moeten zij kunnen beroep doen op praktijkassistenten, verpleegkundigen, die nauw samenwerken in of met de huisartsenpraktijk -of huisartsenkring. Zij staan dichter bij de patiënten en zijn wellicht beter geplaatst dan een anonieme telefonist om hen te doen inzien dat het inlichten van personen met wie ze recent zijn omgegaan, levensbelangrijk is.

Jammer genoeg ontbreekt momenteel de nodige ondersteuning en organisatie op huisartsniveau om dit op een veilige en effectieve manier in de eerste lijn en door huisartsen te laten uitvoeren.
Voor het ASGB is het dus hoog tijd om werk te maken van een uitbouw van de huisartspraktijk die verder gaat dan alleen maar de administratieve ondersteuning. Niet alleen om deze en volgende uitbraken te managen maar ook om de preventieve taken in de eerste lijn performanter uit te werken.
De huidige middelen hadden allicht efficiënter kunnen worden ingezet.
Het ASGB vraagt hierover spoedig overleg met minister Beke.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Reacties

Wij slagen er als huisartsen niet om snel in te grijpen !
Patienten die naar een spoeddienst lopen na kennisname van een positief coronacontact worden getest en hebben binnen de 12 tot 24 uur een resultaat .
Via huisarts en triagepost duurt het meer dan 48 uur voor testresultaat bekend is .
Zo worden we belachelijk gemaakt !
Geneeskunde op veschillende snelheden

Rudi Polak

Polak
ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4