Covid-19: update procedures en gevalsdefinitie (08/07/2020)

ASGB-BERICHT 2020.129
coronascrabble

 

De indicaties voor het testen van kinderen jonger dan 3 jaar zijn beperkt en de te nemen maatregelen voor de kinderopvang zijn gewijzigd: zie de procedure voor kinderen.

Reizigers die terugkeren uit een land waar een zeer hoog infectierisico bestaat, worden nu beschouwd als "hoog-risico contacten" en moeten dus getest en in quarantaine geplaatst worden. Om de gezondheidswerkers in de eerste lijn te helpen, zijn de meest gestelde vragen over reizen en COVID-19 gebundeld in een FAQ reizen

Een werkgroep heeft de nieuwe beschikbare evidence rond het gebruik van mondmaskers geëvalueerd en een update van de consensus aanbevelingen werd op 26/06/2020 gepubliceerd. De procedures voor verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ambulancepersoneel en ziekenhuizen zijn hieraan aangepast. 

Een update van de treatment guidelines zal eind deze week beschikbaar zijn. 

De wijzigingen zijn in het geel gemarkeerd in de tekst.

De meest recente versie van al deze documenten staat op de website van Sciensano.

 

Ten slotte vindt u hier ook een overzicht van alle wetenschappelijke COVID-19 projecten waar Sciensano bij betrokken is

 

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4