Renteloze lening van 35.000 euro voor startende huisartsen

ASGB-BERICHT 2020.125
Icoon thema financiering

 

Geachte Collega

Op 26 juni 2020 besliste de Vlaamse Regering om de voorwaarden van het impulsfonds voor ondersteuning van huisartsen te wijzigen.

Vanaf 01 juli 2020 worden de verschillende tegemoetkomingen in de kosten bij installatie van huisartsen gewijzigd:

1. Huisartsen die een individuele praktijk of huisartsengroepering opstarten en zich effectief installeerden vóór 01/07/2020 kunnen nog aanspraak maken op de vestigingspremie van 20.000 euro, indien die wordt aangevraagd vóór 01/08/2020. 
Installaties na 30/06/2020 of aanvragen ingediend na 31/07/2020 komen niet meer in aanmerking voor de vestigingspremie.

2. Huisartsen die zich na 30/06/2020 installeren kunnen beroep doen op de renteloze lening? De Vlaamse regering verhoogt het maximaal te ontlenen bedrag vanaf 01/07/2020 van 15.000 euro naar 35.000 euro.

- De renteloze lening is toegankelijk voor huisartsen die een individuele praktijk of een huisartsengroepering (groepspraktijk) opstarten en voldoen aan de voorwaarde van een "eerste installatie".

- Het bedrag is terug te betalen op 5 jaar aan 0 % interest met een vrijstelling van één jaar voor de terugbetaling van het kapitaal.

Meer informatie kan u vanaf 01/07/2020 terugvinden op de website https://www.zorg-en-gezondheid.be/ 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4