Renteloze lening van 35.000 euro voor startende huisartsen

ASGB-BERICHT 2020.125
Icoon thema financiering

 

Geachte Collega

Op 26 juni 2020 besliste de Vlaamse Regering om de voorwaarden van het impulsfonds voor ondersteuning van huisartsen te wijzigen.

Vanaf 01 juli 2020 worden de verschillende tegemoetkomingen in de kosten bij installatie van huisartsen gewijzigd:

1. Huisartsen die een individuele praktijk of huisartsengroepering opstarten en zich effectief installeerden vóór 01/07/2020 kunnen nog aanspraak maken op de vestigingspremie van 20.000 euro, indien die wordt aangevraagd vóór 01/08/2020. 
Installaties na 30/06/2020 of aanvragen ingediend na 31/07/2020 komen niet meer in aanmerking voor de vestigingspremie.

2. Huisartsen die zich na 30/06/2020 installeren kunnen beroep doen op de renteloze lening? De Vlaamse regering verhoogt het maximaal te ontlenen bedrag vanaf 01/07/2020 van 15.000 euro naar 35.000 euro.

- De renteloze lening is toegankelijk voor huisartsen die een individuele praktijk of een huisartsengroepering (groepspraktijk) opstarten en voldoen aan de voorwaarde van een "eerste installatie".

- Het bedrag is terug te betalen op 5 jaar aan 0 % interest met een vrijstelling van één jaar voor de terugbetaling van het kapitaal.

Meer informatie kan u vanaf 01/07/2020 terugvinden op de website https://www.zorg-en-gezondheid.be/ 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.012

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

0