Financiering infrastructuur triage- en afnamecentra door de Vlaamse overheid

ASGB-BERICHT 2020.115

 

De voorzitters van de huisartsenkringen en organisatoren van de bestaande triage- en afnamecentra ontvingen op 8/06/2020 een brief van het Agentschap Zorg & Gezondheid om een overzicht te geven van de normen en het financieringskader.

Men vraagt een rationalisatie van het aantal triage- en afnamecentra naar één per eerstelijnszone of 1 per 100.000 inwoners. Hiervoor hebben de centra de tijd tot 30 juni. Aanvankelijk was dit zelfs maar tot 19 juni, maar op ons aandringen is de periode verlengd (in de laatste kolom van de tabel in de brief staat nog wel steeds foutief 19 juni).

De centra moeten zich aanmelden op een registratieplatform, dat het RIZIV ter beschikking zal stellen. Wij weten alleen nog niet wanneer dat zal werken.

De Vlaamse overheid financiert vanaf de effectieve startdatum van het centrum (ten vroegste 16/3) de kosten voor de infrastructuur, energie en nutsvoorziening en de niet-medische uitbatingskosten via twee forfaits per lopende maand:

 - één forfait voor huur en infrastructuur van 2000 euro

 - één voor niet-medische uitbatingskosten, energie en nutsvoorzieningen van 1350 euro

De volledige brief kunt u lezen via deze link.

 

 

 

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

2
ASGB-BERICHT

ASGB-BERICHT 2020.135

 Geachte collega

Na het invoeren van de nieuwe beroepstitels klinische infectiologie en medische microbiologie moet daarvoor nu ook de erkennings- en expertencommissie worden samengesteld.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kan het secretariaat contacteren op asgb@telenet.be

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0