Accreditering en Corona: 3 CP en 1 LOK cadeau

ASGB-BERICHT 2020.114
coronascrabble

 

Eind mei werd een schriftelijke raadpleging georganiseerd bij de Accrediteringsstuurgroep van het RIZIV.

Er werd beslist dat "Als waardering voor de bijzondere navorming die artsen en apothekers-biologen hebben gevolgd naar aanleiding van de corona-crisis, geaccrediteerde artsen en apotherkers-biologen (onder de voorwaarden bepaald door de Accrediteringsstuurgroep) automatisch 1 LOK voor 2 CP en 3 CP in Ethiek en Economie toegekend krijgen in hun accrediteringsdossier voor de maand juli 2020."

Het organiseren van een virtuele LOK is nog altijd niet toegestaan.

Het ASGB/kartel had wel voorgesteld om dit ook op de agenda te zetten, maar dit wordt uitgesteld tot de volgende vergadering van de Accrediteringsstuurgroep op 15 juni.

Alle informatie i.v.m. accreditering via deze link.

Document 'Impact Covid-19 (mei 2020)' van de Accrediteringsstuurgroep via deze link

 

 

ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

2
ASGB-BERICHT

ASGB-BERICHT 2020.135

 Geachte collega

Na het invoeren van de nieuwe beroepstitels klinische infectiologie en medische microbiologie moet daarvoor nu ook de erkennings- en expertencommissie worden samengesteld.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kan het secretariaat contacteren op asgb@telenet.be

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0