Protocolakkoord IMC triage- en afnamecentra van 20 mei 2020

ASGB-BERICHT 2020.109
coronascrabble

 

Op 20/05/2020 werd het protocolakkoord met betrekking tot de triage- en afnamecentra goedgekeurd door de leden van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Hierin zijn de op 7/05/20 genomen besluiten vastgelegd. Daarover werd op 10/05/20 al een brief gestuurd naar de huisartsenkringen en de verantwoordelijken van de triagecentra.

In dit protocolakkoord lezen we dat vanaf 4 mei 2020 de medische activiteit in een triage- en afnamecentrum forfaitair vergoed zal worden aan 80,34 euro per uur. Tijdens de bespreking van het ontwerp KB in het Verzekeringscomité heeft het ASGB/kartel geëist dat dit bedrag in het weekend en op feestdagen wordt verhoogd tot 120 euro.

Er wordt een engagement genomen door de gemeenschappen wat betreft de werkingskosten, maar er is nog steeds geen concrete uitwerking.

 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.012

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

0