Protocolakkoord IMC triage- en afnamecentra van 20 mei 2020

ASGB-BERICHT 2020.109
coronascrabble

 

Op 20/05/2020 werd het protocolakkoord met betrekking tot de triage- en afnamecentra goedgekeurd door de leden van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Hierin zijn de op 7/05/20 genomen besluiten vastgelegd. Daarover werd op 10/05/20 al een brief gestuurd naar de huisartsenkringen en de verantwoordelijken van de triagecentra.

In dit protocolakkoord lezen we dat vanaf 4 mei 2020 de medische activiteit in een triage- en afnamecentrum forfaitair vergoed zal worden aan 80,34 euro per uur. Tijdens de bespreking van het ontwerp KB in het Verzekeringscomité heeft het ASGB/kartel geëist dat dit bedrag in het weekend en op feestdagen wordt verhoogd tot 120 euro.

Er wordt een engagement genomen door de gemeenschappen wat betreft de werkingskosten, maar er is nog steeds geen concrete uitwerking.

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0