Mededeling van Sciensano

ASGB-BERICHT 2020.107
coronascrabble

Sciensano vraagt ons om volgende mededeling aan u door te geven:

Huisartsen: essentiële partners voor succesvolle contactopvolging

In het kader van de exit-strategie is het opvolgen van contacten cruciaal om de verspreiding van covid-19 en een nieuwe epidemiepiek zoveel mogelijk te vermijden.

De implementatie van de contact tracing brengt vele uitdagingen met zich mee. De afgelopen dagen zijn er veel veranderingen gebeurd en er zijn diverse problemen uit het veld gesignaleerd. De federale en regionale overheden zijn zich bewust van de moeilijkheden die huisartsen ondervinden bij de contactopvolging en danken hen voor hun aanpassingsvermogen en hun begrip. De problemen zijn bekend en de autoriteiten werken eraan om ze op te lossen.

Volgende verbeteringen zijn lopende:

-          Wat betreft het elektronisch formulier (eForm) voor het voorschrijven van tests: momenteel beschikt 60% van de test/triagecentra over een eHealthBox waarmee het elektronische formulier van de huisarts geopend kan worden en het nummer van het monster kan worden toegevoegd, zonder dat er een nieuw formulier hoeft te worden aangemaakt. De triagecentra worden verder aangespoord een eHealthBox aan te maken.

-          Ontvangst van de resultaten  van het federaal platform (Cyberlab): vanaf nu worden de resultaten als een actief bericht gecommuniceerd in de elektronische software van de huisarts die GMD-houder is. Aan het einde van deze week zal ook de voorschrijvende arts een actief bericht in de elektronische software ontvangen. Elke arts die een therapeutische relatie met de patiënt heeft, kan bovendien de resultaten in de hub CoZo raadplegen 

-          Momenteel is een elektronisch medisch dossier (EMD) nodig om een elektronisch formulier te versturen. De mogelijkheid wordt bekeken voor een oplossing waarmee ook zonder EMD software een elektronisch formulier kan worden verstuurd en de resultaten kunnen worden ontvangen. Momenteel wordt aangeraden dat artsen die niet over een EMD beschikken hun patiënten met mogelijke COVID-19 verwijzen naar een collega die daar wel over beschikt.

Volgende hulplijnen staan ter beschikking:

-          Vragen over het gebruik / de resultaten van Cyberlab: biss@memo.be of 02 223 00 00 (24u/7d)

-          Elke andere vraag in verband met de contact-opvolging: 0800 980 06 – elke dag van 10u-18u

-          Gebruik van elektronische formulieren in softwarepakketten: neem contact op met de helpdesk van de softwarepakketten

Meer informatie over de procedures is beschikbaar op de website van Sciensano. Deze wordt regelmatig bijgewerkt.
De meest relevante procedures voor huisartsen zijn:

-          Procedure bij mogelijk geval van COVID-19 voor huisartsen

-          Maatregelen voor contacten

-          Kinderen in collectiviteiten

-          Communicatiemateriaal voor de patiënt

 

 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.012

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

0