Mededeling van Sciensano

ASGB-BERICHT 2020.107
coronascrabble

Sciensano vraagt ons om volgende mededeling aan u door te geven:

Huisartsen: essentiële partners voor succesvolle contactopvolging

In het kader van de exit-strategie is het opvolgen van contacten cruciaal om de verspreiding van covid-19 en een nieuwe epidemiepiek zoveel mogelijk te vermijden.

De implementatie van de contact tracing brengt vele uitdagingen met zich mee. De afgelopen dagen zijn er veel veranderingen gebeurd en er zijn diverse problemen uit het veld gesignaleerd. De federale en regionale overheden zijn zich bewust van de moeilijkheden die huisartsen ondervinden bij de contactopvolging en danken hen voor hun aanpassingsvermogen en hun begrip. De problemen zijn bekend en de autoriteiten werken eraan om ze op te lossen.

Volgende verbeteringen zijn lopende:

-          Wat betreft het elektronisch formulier (eForm) voor het voorschrijven van tests: momenteel beschikt 60% van de test/triagecentra over een eHealthBox waarmee het elektronische formulier van de huisarts geopend kan worden en het nummer van het monster kan worden toegevoegd, zonder dat er een nieuw formulier hoeft te worden aangemaakt. De triagecentra worden verder aangespoord een eHealthBox aan te maken.

-          Ontvangst van de resultaten  van het federaal platform (Cyberlab): vanaf nu worden de resultaten als een actief bericht gecommuniceerd in de elektronische software van de huisarts die GMD-houder is. Aan het einde van deze week zal ook de voorschrijvende arts een actief bericht in de elektronische software ontvangen. Elke arts die een therapeutische relatie met de patiënt heeft, kan bovendien de resultaten in de hub CoZo raadplegen 

-          Momenteel is een elektronisch medisch dossier (EMD) nodig om een elektronisch formulier te versturen. De mogelijkheid wordt bekeken voor een oplossing waarmee ook zonder EMD software een elektronisch formulier kan worden verstuurd en de resultaten kunnen worden ontvangen. Momenteel wordt aangeraden dat artsen die niet over een EMD beschikken hun patiënten met mogelijke COVID-19 verwijzen naar een collega die daar wel over beschikt.

Volgende hulplijnen staan ter beschikking:

-          Vragen over het gebruik / de resultaten van Cyberlab: biss@memo.be of 02 223 00 00 (24u/7d)

-          Elke andere vraag in verband met de contact-opvolging: 0800 980 06 – elke dag van 10u-18u

-          Gebruik van elektronische formulieren in softwarepakketten: neem contact op met de helpdesk van de softwarepakketten

Meer informatie over de procedures is beschikbaar op de website van Sciensano. Deze wordt regelmatig bijgewerkt.
De meest relevante procedures voor huisartsen zijn:

-          Procedure bij mogelijk geval van COVID-19 voor huisartsen

-          Maatregelen voor contacten

-          Kinderen in collectiviteiten

-          Communicatiemateriaal voor de patiënt

 

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0