Herziening nomenclatuur: vasculair chirurgen, plastisch chirurgen, stomatologen en oftalmologen gezocht

ASGB-BERICHT 2020.106
Icoon thema honorarium

 

Naar aanleiding van de informatiesessie van 25 september 2019 over de herziening van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, vraagt het RIZIV nu de namen en contactgegevens te verstrekken van deskundige artsen die bereid zijn mee te werken aan de validatie per specialiteit van de voorstellen van omschrijvingen voor een derde groep van verstrekkingen.

De omschrijvingen gaan om de volgende artikelen en specialiteiten:

-          Artikel 14 f)) - Bloedvatenheelkunde

-          Artikel 14 c) - Plastische heelkunde

-          Artikel 14 l) - Stomatologie

-          Artikel 14 l) - Oftalmologie

In dit verband willen wij uw aandacht ook vestigen op het pediatrisch aspect van sommige van deze specialiteiten.

De validatievergaderingen zullen eind september 2020 plaatsvinden.

Als u geïnteresseerd bent, geef dan uw gegevens door aan ons secretariaat: info@asgb.be

Ter herinnering, U kunt de Powerpointpresentatie van 25 september 2019 vinden op de volgende pagina van de website van het RIZIV - https://www.inami.fgov.be/nl/nomenclatuur/hervorming-nomenclatuur/Paginas/default.aspx. Daar kunt U ook een e-mailadres gewijd aan de hervorming vinden, waarnaar u uw vragen en informatie kunt sturen: Nomen2.0@riziv-inami.fgov.be

 

 

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4