Herziening nomenclatuur: vasculair chirurgen, plastisch chirurgen, stomatologen en oftalmologen gezocht

ASGB-BERICHT 2020.106
Icoon thema honorarium

 

Naar aanleiding van de informatiesessie van 25 september 2019 over de herziening van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, vraagt het RIZIV nu de namen en contactgegevens te verstrekken van deskundige artsen die bereid zijn mee te werken aan de validatie per specialiteit van de voorstellen van omschrijvingen voor een derde groep van verstrekkingen.

De omschrijvingen gaan om de volgende artikelen en specialiteiten:

-          Artikel 14 f)) - Bloedvatenheelkunde

-          Artikel 14 c) - Plastische heelkunde

-          Artikel 14 l) - Stomatologie

-          Artikel 14 l) - Oftalmologie

In dit verband willen wij uw aandacht ook vestigen op het pediatrisch aspect van sommige van deze specialiteiten.

De validatievergaderingen zullen eind september 2020 plaatsvinden.

Als u geïnteresseerd bent, geef dan uw gegevens door aan ons secretariaat: info@asgb.be

Ter herinnering, U kunt de Powerpointpresentatie van 25 september 2019 vinden op de volgende pagina van de website van het RIZIV - https://www.inami.fgov.be/nl/nomenclatuur/hervorming-nomenclatuur/Paginas/default.aspx. Daar kunt U ook een e-mailadres gewijd aan de hervorming vinden, waarnaar u uw vragen en informatie kunt sturen: Nomen2.0@riziv-inami.fgov.be

 

 

ASGB-BERICHT

2020.122

 

In het KB 20 van 13 mei 2020 staan de maatregelen, die worden getroffen om de problemen op te vangen, die worden veroorzaakt door de coronacrisis.

De wachtposten krijgen in art. 53 t/m 56 de mogelijkheid om een weekwacht te organiseren. Dit was belangrijk om de wachtbelasting te verminderen in een periode van grote drukte enerzijds en een vaak minder aantal beschikbare huisartsen om de wacht te doen, anderzijds.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

0
ASGB-BERICHT

2020.126

 

Geachte collega

Na de NCAZ (ASGB-bericht 2020.121) werd het dossier van het verhoogde toezichthonorarium voor (pediatrische) hematologen (ASGB-bericht 2019.156) ook in de e-vergadering van het Verzekeringscomité van 29/6/2020 goedgekeurd.

Het dossier verlaat nu het Riziv en we hebben er dan ook weinig of geen vat meer op.

Het is nu wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We houden u op de hoogte.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0