Herziening nomenclatuur: vasculair chirurgen, plastisch chirurgen, stomatologen en oftalmologen gezocht

ASGB-BERICHT 2020.106
Icoon thema honorarium

 

Naar aanleiding van de informatiesessie van 25 september 2019 over de herziening van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, vraagt het RIZIV nu de namen en contactgegevens te verstrekken van deskundige artsen die bereid zijn mee te werken aan de validatie per specialiteit van de voorstellen van omschrijvingen voor een derde groep van verstrekkingen.

De omschrijvingen gaan om de volgende artikelen en specialiteiten:

-          Artikel 14 f)) - Bloedvatenheelkunde

-          Artikel 14 c) - Plastische heelkunde

-          Artikel 14 l) - Stomatologie

-          Artikel 14 l) - Oftalmologie

In dit verband willen wij uw aandacht ook vestigen op het pediatrisch aspect van sommige van deze specialiteiten.

De validatievergaderingen zullen eind september 2020 plaatsvinden.

Als u geïnteresseerd bent, geef dan uw gegevens door aan ons secretariaat: info@asgb.be

Ter herinnering, U kunt de Powerpointpresentatie van 25 september 2019 vinden op de volgende pagina van de website van het RIZIV - https://www.inami.fgov.be/nl/nomenclatuur/hervorming-nomenclatuur/Paginas/default.aspx. Daar kunt U ook een e-mailadres gewijd aan de hervorming vinden, waarnaar u uw vragen en informatie kunt sturen: Nomen2.0@riziv-inami.fgov.be

 

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0