Persbericht betaling triagecentra

ASGB-BERICHT 2020.097
coronascrabble

 

Vandaag stuurden wij onderstaand bericht naar de pers:

Persbericht 12.05.2020

Helft van de triagecentra is nog steeds niet uitbetaald door het Riziv

Sinds de start van de coronacrisis hebben de huisartsenkringen in Vlaanderen 94 triagecentra, in Wallonië 45 triagecentra en in Brussel 12 triagecentra opgericht. Hoewel het kader van financiering al enige weken geleden is afgesproken met het Riziv, stellen Domus Medica, Collège de Médecine Générale, Wachtposten Vlaanderen en de drie artsensyndicaten (de BVAS, het Kartel ASGB/GBO/MoDeS en AADM) vast dat meer dan de helft van de Vlaamse triagecentra tot op vandaag geen financiering heeft gekregen. Daarnaast ontving geen enkel triagecentrum de beloofde opstartfinanciering. Nochtans lopen de kosten op.

Triagecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19. De huisartsenkringen van alle Belgische gewesten hebben hun verantwoordelijkheid opgenomen door de snelle oprichting van triagecentra COVID-19, waardoor de COVID-19-pathologie buiten de gewone huisartsenpraktijken gehouden kon worden en de ziekenhuiscapaciteit beheersbaar bleef. Sinds 4 mei heeft het triagecentrum er een nieuwe opdracht bijgekregen, namelijk het testen van patiënten die zijn doorverwezen door de huisarts en die voldoen aan de geldende gevalsdefinitie.

Het Riziv beloofde heel snel om vergoeding te voorzien voor de opstart, de medische consulten en een vergoeding voor de medische coördinatie, het administratief personeel en de verpleegkundigen. Tot op vandaag heeft meer dan de helft van de Vlaamse triagecentra nog geen enkele financiering ontvangen. Deze kosten zullen de komende weken tot maanden verder blijven oplopen omwille van de uitbreiding van de triagecentra tot testcentra in kader van de cruciale ‘testing en tracing’-strategie. Daarnaast heeft geen enkel triagecentrum een vergoeding ontvangen voor de opstartkosten.

Voor de artsenorganisaties kan dit niet langer. Zorgverleners en ondersteunend personeel geven elke dag het beste van zichzelf om alles georganiseerd te krijgen in de triagecentra. Zij zijn een cruciale factor in het beheersen van de epidemie en de toestroom naar de ziekenhuizen. Dat op dit moment nog zoveel triagecentra geen vergoeding hebben ontvangen, is meer dan een brug te ver.

De verschillende organisaties volgen dit dossier dagelijks op en rekenen op een snelle tussenkomst van het Riziv.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica, 0474 84 53 07 roel.vangiel@domusmedica.be

dr. Reinier Hueting, voorzitter KARTEL ASGB/GBO/MoDeS,0486 89 38 81 Reinier.Hueting@skynet.be

dr. Dirk Scheveneels, ondervoorzitter BVAS, 0477 54 62 84  dirk.scheveneels@telenet.be

dr. Stefan Teughels, voorzitter Wachtpost Vlaanderen, 0475 22 09 09 voorzitter@wachtpostenvlaanderen.be

 

 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.012

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

0