Persbericht betaling triagecentra

ASGB-BERICHT 2020.097
coronascrabble

 

Vandaag stuurden wij onderstaand bericht naar de pers:

Persbericht 12.05.2020

Helft van de triagecentra is nog steeds niet uitbetaald door het Riziv

Sinds de start van de coronacrisis hebben de huisartsenkringen in Vlaanderen 94 triagecentra, in Wallonië 45 triagecentra en in Brussel 12 triagecentra opgericht. Hoewel het kader van financiering al enige weken geleden is afgesproken met het Riziv, stellen Domus Medica, Collège de Médecine Générale, Wachtposten Vlaanderen en de drie artsensyndicaten (de BVAS, het Kartel ASGB/GBO/MoDeS en AADM) vast dat meer dan de helft van de Vlaamse triagecentra tot op vandaag geen financiering heeft gekregen. Daarnaast ontving geen enkel triagecentrum de beloofde opstartfinanciering. Nochtans lopen de kosten op.

Triagecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19. De huisartsenkringen van alle Belgische gewesten hebben hun verantwoordelijkheid opgenomen door de snelle oprichting van triagecentra COVID-19, waardoor de COVID-19-pathologie buiten de gewone huisartsenpraktijken gehouden kon worden en de ziekenhuiscapaciteit beheersbaar bleef. Sinds 4 mei heeft het triagecentrum er een nieuwe opdracht bijgekregen, namelijk het testen van patiënten die zijn doorverwezen door de huisarts en die voldoen aan de geldende gevalsdefinitie.

Het Riziv beloofde heel snel om vergoeding te voorzien voor de opstart, de medische consulten en een vergoeding voor de medische coördinatie, het administratief personeel en de verpleegkundigen. Tot op vandaag heeft meer dan de helft van de Vlaamse triagecentra nog geen enkele financiering ontvangen. Deze kosten zullen de komende weken tot maanden verder blijven oplopen omwille van de uitbreiding van de triagecentra tot testcentra in kader van de cruciale ‘testing en tracing’-strategie. Daarnaast heeft geen enkel triagecentrum een vergoeding ontvangen voor de opstartkosten.

Voor de artsenorganisaties kan dit niet langer. Zorgverleners en ondersteunend personeel geven elke dag het beste van zichzelf om alles georganiseerd te krijgen in de triagecentra. Zij zijn een cruciale factor in het beheersen van de epidemie en de toestroom naar de ziekenhuizen. Dat op dit moment nog zoveel triagecentra geen vergoeding hebben ontvangen, is meer dan een brug te ver.

De verschillende organisaties volgen dit dossier dagelijks op en rekenen op een snelle tussenkomst van het Riziv.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica, 0474 84 53 07 roel.vangiel@domusmedica.be

dr. Reinier Hueting, voorzitter KARTEL ASGB/GBO/MoDeS,0486 89 38 81 Reinier.Hueting@skynet.be

dr. Dirk Scheveneels, ondervoorzitter BVAS, 0477 54 62 84  dirk.scheveneels@telenet.be

dr. Stefan Teughels, voorzitter Wachtpost Vlaanderen, 0475 22 09 09 voorzitter@wachtpostenvlaanderen.be

 

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0