Persbericht betaling triagecentra

ASGB-BERICHT 2020.097
coronascrabble

 

Vandaag stuurden wij onderstaand bericht naar de pers:

Persbericht 12.05.2020

Helft van de triagecentra is nog steeds niet uitbetaald door het Riziv

Sinds de start van de coronacrisis hebben de huisartsenkringen in Vlaanderen 94 triagecentra, in Wallonië 45 triagecentra en in Brussel 12 triagecentra opgericht. Hoewel het kader van financiering al enige weken geleden is afgesproken met het Riziv, stellen Domus Medica, Collège de Médecine Générale, Wachtposten Vlaanderen en de drie artsensyndicaten (de BVAS, het Kartel ASGB/GBO/MoDeS en AADM) vast dat meer dan de helft van de Vlaamse triagecentra tot op vandaag geen financiering heeft gekregen. Daarnaast ontving geen enkel triagecentrum de beloofde opstartfinanciering. Nochtans lopen de kosten op.

Triagecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19. De huisartsenkringen van alle Belgische gewesten hebben hun verantwoordelijkheid opgenomen door de snelle oprichting van triagecentra COVID-19, waardoor de COVID-19-pathologie buiten de gewone huisartsenpraktijken gehouden kon worden en de ziekenhuiscapaciteit beheersbaar bleef. Sinds 4 mei heeft het triagecentrum er een nieuwe opdracht bijgekregen, namelijk het testen van patiënten die zijn doorverwezen door de huisarts en die voldoen aan de geldende gevalsdefinitie.

Het Riziv beloofde heel snel om vergoeding te voorzien voor de opstart, de medische consulten en een vergoeding voor de medische coördinatie, het administratief personeel en de verpleegkundigen. Tot op vandaag heeft meer dan de helft van de Vlaamse triagecentra nog geen enkele financiering ontvangen. Deze kosten zullen de komende weken tot maanden verder blijven oplopen omwille van de uitbreiding van de triagecentra tot testcentra in kader van de cruciale ‘testing en tracing’-strategie. Daarnaast heeft geen enkel triagecentrum een vergoeding ontvangen voor de opstartkosten.

Voor de artsenorganisaties kan dit niet langer. Zorgverleners en ondersteunend personeel geven elke dag het beste van zichzelf om alles georganiseerd te krijgen in de triagecentra. Zij zijn een cruciale factor in het beheersen van de epidemie en de toestroom naar de ziekenhuizen. Dat op dit moment nog zoveel triagecentra geen vergoeding hebben ontvangen, is meer dan een brug te ver.

De verschillende organisaties volgen dit dossier dagelijks op en rekenen op een snelle tussenkomst van het Riziv.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica, 0474 84 53 07 roel.vangiel@domusmedica.be

dr. Reinier Hueting, voorzitter KARTEL ASGB/GBO/MoDeS,0486 89 38 81 Reinier.Hueting@skynet.be

dr. Dirk Scheveneels, ondervoorzitter BVAS, 0477 54 62 84  dirk.scheveneels@telenet.be

dr. Stefan Teughels, voorzitter Wachtpost Vlaanderen, 0475 22 09 09 voorzitter@wachtpostenvlaanderen.be

 

 

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4