Dringende oproep i.v.m. financiering triage/testcentra Covid-19.

ASGB-BERICHT 2020.094
coronascrabble

 

In het kader van de testing-tracing strategie hebben de triagecentra Covid-19 er een extra functie bijgekregen. Naast het lichamelijk onderzoek van een op Covid-19 verdachte patiënt kan er in deze centra ook een staalafname voor PCR testing gebeuren, op voorschrift van een huisarts.

Deze staalafname hoeft niet door een arts te gebeuren (het mag wel), maar kan ook worden gedaan door een verpleegkundige of een labo-medewerker.

De huisartsenkringen moesten en moeten zich beraden hoe ze zich gaan aanpassen aan de nieuwe situatie sinds 4 mei, nu de testindicatie grondig werd uitgebreid. Daarbij is het voorlopig nog moeilijk in te schatten hoeveel patiënten onderzocht moeten worden en hoeveel stalen moeten worden afgenomen.

Triagecentra kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Het is mogelijk dat men op sommige plaatsen de voorkeur zal geven aan een staalafname op meerdere plaatsen, om daardoor de toegankelijkheid voor de patiënten te verhogen. Zo wordt er b.v. gedacht aan drive-in afnamemomenten of aan mobiele ploegen, die enkele uren per dag staalnames doen in een buurthuis of sportzaal, enz.

Dit is zeker toegestaan, maar de verschillende afnameplaatsen moeten dan wel afhankelijk zijn van één centraal reeds bestaand triagepunt. Het is niet de bedoeling dat er nog nieuwe triagepunten worden opgericht.

Het ASGB/Kartel is voortdurend mee betrokken bij de ontwikkeling en de financiering van al deze initiatieven. En dat gaat niet altijd even vlot, want het aantal comités dat zich hiermee bemoeit is enorm en de onderlinge communicatie laat soms te wensen over.

Het RIZIV (federaal) staat in voor de vergoeding van de artsen, het verpleegkundig en administratief personeel en de medische coördinatie. De uitbetaling laat op zich wachten, maar de principes van dit deel van de financiering liggen al enkele weken vast.

Maar er bestaat/bestond onenigheid tussen de verschillende beleidsniveaus in dit land over de financiering van de infrastructuur. Zolang dit in een bestaande wachtpost gebeurt of in een lokaal van een ziekenhuis is er geen probleem (federaal), maar voor tenten, drive-in, mobiele ploegen, enz. zouden de gemeenschappen moeten tussen komen.

Na lang aandringen hebben we nu de verzekering dat alle inspanningen, die tot nu zijn gedaan, zeker vergoed zullen worden.

Nu moet er gewerkt worden aan een transparant kader, zodat kringen weten wat kan en mag bij het ontwikkelen van initiatieven nu en de komende weken.

Daarvoor hebben wij uw hulp dingend nodig.

Als uw kring een triagepunt organiseert buiten een wachtpost of ziekenhuis, of als u bijkomende afnamemomenten (drive-in, mobiele ploeg, etc.) voorziet, laat ons dat dan weten, vòòr zondagavond 10 mei, 20 uur, vergezeld van een schatting van de kosten.

Stuur uw reactie naar reinier.hueting@skynet.be.

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0