Medische getuigschriften: wat verandert er gedurende de COVID-19-periode

ASGB-BERICHT 2020.093
coronascrabble

 

Er zijn twee nieuwe getuigschriften: van arbeidsongeschiktheid en een "quarantainegetuigschrift".

Deze zijn bedoeld voor de werkgever. Dus niet te verwarren met de "vertrouwelijk", bestemd voor de mutualiteit!


Medische getuigschriften bestemd voor werkgevers en zelfstandigen

Naar aanleiding van de beslissingen die de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 4 mei 2020 heeft genomen, zijn er ten behoeve van de artsen twee nieuwe getuigschriften, die de patiënt aan zijn werkgever bezorgt.

De medische getuigschriften arbeidsongeschiktheid bestemd voor de werkgever van de patiënt/patiënten die zelfstandig zijn

Een medisch getuigschrift heeft betrekking op ziekte, zwangerschap of ongevallen in de particuliere sfeer.

Dat uniek model geldt voor

 - Alle patiënten die voor werkgevers uit de particuliere sector werken,

 - zelfstandigen.

Opgelet: Voor de patiënten die voor werkgevers uit de openbare sector   werken, blijven de elektronische getuigschriften in gebruik (het uittreksel uit de software of gecommuniceerd door de patiënt).

 

Het “quarantainegetuigschrift” voor de werkgevers van de patiënt/zelfstandige patiënt

Een zogenaamd "quarantainegetuigschrift" wordt afgeleverd aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar die zich niet naar hun werkplek kunnen begeven, meer bepaald:

 - als hij in nauw contact is geweest met een geïnfecteerde persoon

 - of als hij zelf besmet is terwijl hij geen symptomen vertoont.

 - als zijn medische situatie een risico is (bijvoorbeeld als zijn immuun afweersysteem verzwakt is)

Een patiënt die een quarantainegetuigschrift ontvangt, mag in het algemeen de woning niet verlaten.

Toch zal de arts elke individuele situatie beoordelen en zijn patiënt informeren over de essentiële afwijkingen die toegestaan blijven, zoals essentiële medische afspraken die niet kunnen worden uitgesteld tot na de quarantaineperiode en, als de patiënt geen ander alternatief heeft, voor de bevoorrading van geneesmiddelen en voedsel

Dit getuigschrift is te gebruiken voor alle patiënten ongeacht hun werkgever of sociaal statuut.


Rekening houdende met de aard van de raadpleging (fysiek of telefonisch contact), moeten de getuigschriften ofwel eigenhandig aan de patiënten worden overhandigd, ofwel hen per post of elektronisch worden toegestuurd.

de getuigschriften moeten niet door de arts worden ondertekend indien ze elektronisch worden meegedeeld, maar moeten een identificatie van de arts bevatten (naam, voornaam, RIZIV-nummer).

Alle informatie op de website van het RIZIV via deze link.

 

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0