Eindelijk: Vergoeding afname stalen bij systematische PCR-testen in residentiële voorzieningen door huisartsen

ASGB-BERICHT 2020.092
coronascrabble

 

We hebben er onfatsoenlijk lang op moeten wachten, maar eindelijk is er een regeling voor de vergoeding van de staalname voor de moleculaire PCR-test voor de opsporing van het SARS-Cov-2-virus in de WZC en andere residentiële voorzieningen.

We kunnen u verzekeren dat het ASGB/kartel vanaf de start van de afnames onophoudelijk heeft aangedrongen  op meer duidelijkheid!

Daar waar de afname van deze testen gebeurt door een huisarts kan de kost voor de afname van de stalen gedekt worden door de codes:

 - 103434 “Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden door de huisarts” 

 - of 103235 “Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten, naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden”. 

 - Waar nodig mogen de prestatiecodes 104296 of 104635 worden aangerekend indien de bezoeken zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt afgelegd.

 

Het honorarium dat verbonden is aan deze verstrekking dekt eveneens de tijd voor de registratie, raadpleging en opvolging van de gegevens en resultaten via de webtoepassing “CyberLab”.

Let op:

 - De staalafname voor de screening van personeelsleden van de instellingen valt niet onder de dekking van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Deze staalafnames voor personeelsleden worden georganiseerd door de arbeidsgeneeskundige diensten en kunnen dus niet worden aangerekend via de prestatiecodes 103434 of 103235.

 - Indien de tijd die de artsen investeren voor de staalafnames reeds gefinancierd wordt door andere overeenkomsten of tegemoetkomingen, kunnen de verstrekkingen 103434 en 103235 hiervoor niet aangerekend worden.

 

Alle informatie op de website van het RIZIV via deze link.

 

 

 

Reacties

Dus als ik het goed begrijp kan een CRA dit niet aanrekenen ? De CRA krijgt reeds een basis vergoeding van het wzc.

Tim Hilgert

Er staat: "Indien de tijd die de artsen investeren voor de staalafnames reeds gefinancierd wordt door andere overeenkomsten of tegemoetkomingen, kunnen de verstrekkingen 103434 en 103235 hiervoor niet aangerekend worden".

Staalafname hoort normaal gezien niet tot de basisopdracht van de CRA (waarvoor de financiering al minimaal is), dus je kunt met gerust geweten via nomenclatuur aanrekenen.

Reinier Hueting 

 

Komt er ook een extra CRA vergoeding, zoals een tijdje terug werd geopperd? Er werd gedacht aan uurloon (zoals coördinatoren van triagepost) of verdubbeling loon, maar ik hoor daar niets meer van. Ik zou de 103434 liever aan de huisartsen geven die mij hielpen met wisseren.

Ruben Cools

Hierover hebben we nog altijd geen antwoord gekregen van de Vlaamse overheid. 
Reinier Hueting

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0