Testen en tracing vanaf 4 mei 2020.

ASGB-BERICHT 2020.091
coronascrabble

 

Het is de bedoeling dat er vanaf 4 mei 2020 op grotere schaal getest gaat worden, d.m.v. de PCR-test (de positie van de serologische testen is nog onduidelijk en ze worden niet terugbetaald).

De gevalsdefinitie op de website van Sciensano werd aangepast.

 Alle patiënten met symptomen, verdacht voor Covid-19 komen in aanmerking voor een test.

De test kan worden afgenomen door de huisarts zelf (als die over het testmateriaal en voldoende beschermingsmateriaal beschikt), maar de patiënt kan ook worden doorverwezen voor staalafname naar een triagepunt. Hierover moeten afspraken worden gemaakt per huisartsenkring.

Een eerste telefonische triage voor iedere Covid-verdachte patiënt blijft essentieel!

De high risk contacten van een positief geteste patiënt zullen in preventieve quarantaine geplaatst worden. Deze contacten zullen worden opgespoord door contacttracers, in dienst van de Vlaamse overheid. Om de contacten te kunnen achterhalen wordt al bij de staalafname een formulier aan de patiënt meegegeven, zodat deze kan beginnen nadenken welke contacten hij heeft gehad de dagen voordien. Op die manier zal het eerste telefoongesprek met het callcenter gemakkelijker kunnen verlopen.

Er zijn nog een aantal onduidelijkheden: waar zijn de resultaten van de testen beschikbaar, welke attesten moeten worden afgeleverd, door wie. Wie moet aan het eind van een quarantaineperiode getest worden, wie doet de aanvraag,.........Vertegenwoordigers van de huisartsen hadden hierover gisteren en vandaag overleg met de overheid. Over al deze zaken zou meer duidelijkheid moeten komen in een communiqué na de Interministeriële Conferentie van morgen 4 mei.

Wij houden u op de hoogte.

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0