Officiële richtlijnen heropstart niet-dringende ambulante zorg

ASGB-BERICHT 2020.090
coronascrabble

 

De overheid stelde een document op over het heropstarten van de niet-dringende zorg voor de ambulante praktijk.

Het document vindt u via deze link.

In het document is sprake van overzichtstabellen, die de graad van dringendheid zouden moeten bepalen. Onze opmerking daarbij is dat het nog altijd de arts is, die het beste kan inschatten welke zorg voor welke patiënt op een bepaald moment al dan niet dringend is.

Het VBS zal voor elke specialiteit dynamische richtlijnen opstellen.

Voor de huisartsen is vooral het synthesedocument 'Veilige heropstart van reguliere zorg
voor patiënten NIET verdacht van COVID-19
' interessant, dat werd opgesteld door Domus Medica, het Collège de Médecine générale en het Patiëntenplatform, en dat werd goedgekeurd door de Hoge Raad.

Voor de geestelijke gezondheidszorg is er een nota van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen. 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0