ASGB stelt minimaal verdubbeling praktijkpremie 2020 voor

ASGB-BERICHT 2020.089
coronascrabble

 

Omdat de huisartsen geconfronteerd worden met heel wat extra inspanningen en kosten bij de verzorging van hun patiënten tijdens de coronacrisis, diende het ASGB/kartel bij het RIZIV het voorstel in om de basispraktijkpremie 2020 minimaal te verdubbelen.

Hieronder de brief die wij stuurden naar de voorzitter van de medicomut.


Aan de heer Jo De Cock

voorzitter NCAZ

30 april 2020,

Geachte voorzitter,

Vanaf 4 mei 2020 kunnen huisartsen terug de zorg beginnen opnemen voor patiënten met andere dan niet-uitstelbare zorg.

Om op een veilige manier te kunnen werken, zowel voor de patiënt als voor de arts, moet er een belangrijke reorganisatie van praktijkvoering worden doorgevoerd.

Er zijn ook nogal wat bijkomende inspanningen en kosten om te kunnen voorzien in het nodige persoonsbeschermende en ontsmettende materiaal.

Om te bewijzen hoezeer deze inspanningen op de eerste lijn op prijs worden gesteld en enigszins tegemoet te komen in de extra kosten, stelt het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om voor 2020 het basisbedrag van de geïntegreerde praktijkpremie (1000 euro) minimaal te verdubbelen.

Budgettair kan dit geen probleem zijn, aangezien het aantal prestaties in de huisartsgeneeskunde de vorige en ook komende maanden belangrijk lager zal liggen dan voorzien.

Wij willen dit graag binnenkort met u bespreken.

Met vriendelijke groet,

namens het Kartel,

Reinier Hueting

voorzitter

 

 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.012

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

0