ASGB stelt minimaal verdubbeling praktijkpremie 2020 voor

ASGB-BERICHT 2020.089
coronascrabble

 

Omdat de huisartsen geconfronteerd worden met heel wat extra inspanningen en kosten bij de verzorging van hun patiënten tijdens de coronacrisis, diende het ASGB/kartel bij het RIZIV het voorstel in om de basispraktijkpremie 2020 minimaal te verdubbelen.

Hieronder de brief die wij stuurden naar de voorzitter van de medicomut.


Aan de heer Jo De Cock

voorzitter NCAZ

30 april 2020,

Geachte voorzitter,

Vanaf 4 mei 2020 kunnen huisartsen terug de zorg beginnen opnemen voor patiënten met andere dan niet-uitstelbare zorg.

Om op een veilige manier te kunnen werken, zowel voor de patiënt als voor de arts, moet er een belangrijke reorganisatie van praktijkvoering worden doorgevoerd.

Er zijn ook nogal wat bijkomende inspanningen en kosten om te kunnen voorzien in het nodige persoonsbeschermende en ontsmettende materiaal.

Om te bewijzen hoezeer deze inspanningen op de eerste lijn op prijs worden gesteld en enigszins tegemoet te komen in de extra kosten, stelt het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om voor 2020 het basisbedrag van de geïntegreerde praktijkpremie (1000 euro) minimaal te verdubbelen.

Budgettair kan dit geen probleem zijn, aangezien het aantal prestaties in de huisartsgeneeskunde de vorige en ook komende maanden belangrijk lager zal liggen dan voorzien.

Wij willen dit graag binnenkort met u bespreken.

Met vriendelijke groet,

namens het Kartel,

Reinier Hueting

voorzitter

 

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0