ASGB stelt minimaal verdubbeling praktijkpremie 2020 voor

ASGB-BERICHT 2020.089
coronascrabble

 

Omdat de huisartsen geconfronteerd worden met heel wat extra inspanningen en kosten bij de verzorging van hun patiënten tijdens de coronacrisis, diende het ASGB/kartel bij het RIZIV het voorstel in om de basispraktijkpremie 2020 minimaal te verdubbelen.

Hieronder de brief die wij stuurden naar de voorzitter van de medicomut.


Aan de heer Jo De Cock

voorzitter NCAZ

30 april 2020,

Geachte voorzitter,

Vanaf 4 mei 2020 kunnen huisartsen terug de zorg beginnen opnemen voor patiënten met andere dan niet-uitstelbare zorg.

Om op een veilige manier te kunnen werken, zowel voor de patiënt als voor de arts, moet er een belangrijke reorganisatie van praktijkvoering worden doorgevoerd.

Er zijn ook nogal wat bijkomende inspanningen en kosten om te kunnen voorzien in het nodige persoonsbeschermende en ontsmettende materiaal.

Om te bewijzen hoezeer deze inspanningen op de eerste lijn op prijs worden gesteld en enigszins tegemoet te komen in de extra kosten, stelt het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om voor 2020 het basisbedrag van de geïntegreerde praktijkpremie (1000 euro) minimaal te verdubbelen.

Budgettair kan dit geen probleem zijn, aangezien het aantal prestaties in de huisartsgeneeskunde de vorige en ook komende maanden belangrijk lager zal liggen dan voorzien.

Wij willen dit graag binnenkort met u bespreken.

Met vriendelijke groet,

namens het Kartel,

Reinier Hueting

voorzitter

 

 

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4