ASGB stelt minimaal verdubbeling praktijkpremie 2020 voor

ASGB-BERICHT 2020.089
coronascrabble

 

Omdat de huisartsen geconfronteerd worden met heel wat extra inspanningen en kosten bij de verzorging van hun patiënten tijdens de coronacrisis, diende het ASGB/kartel bij het RIZIV het voorstel in om de basispraktijkpremie 2020 minimaal te verdubbelen.

Hieronder de brief die wij stuurden naar de voorzitter van de medicomut.


Aan de heer Jo De Cock

voorzitter NCAZ

30 april 2020,

Geachte voorzitter,

Vanaf 4 mei 2020 kunnen huisartsen terug de zorg beginnen opnemen voor patiënten met andere dan niet-uitstelbare zorg.

Om op een veilige manier te kunnen werken, zowel voor de patiënt als voor de arts, moet er een belangrijke reorganisatie van praktijkvoering worden doorgevoerd.

Er zijn ook nogal wat bijkomende inspanningen en kosten om te kunnen voorzien in het nodige persoonsbeschermende en ontsmettende materiaal.

Om te bewijzen hoezeer deze inspanningen op de eerste lijn op prijs worden gesteld en enigszins tegemoet te komen in de extra kosten, stelt het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om voor 2020 het basisbedrag van de geïntegreerde praktijkpremie (1000 euro) minimaal te verdubbelen.

Budgettair kan dit geen probleem zijn, aangezien het aantal prestaties in de huisartsgeneeskunde de vorige en ook komende maanden belangrijk lager zal liggen dan voorzien.

Wij willen dit graag binnenkort met u bespreken.

Met vriendelijke groet,

namens het Kartel,

Reinier Hueting

voorzitter

 

 

ASGB-BERICHT

2020.174

ASGB is gematigd positief maar ook kritisch over het hoofdstuk gezondheidszorg.

0
ASGB-BERICHT

2020.177

 

De Covidbarometer van Sciensano wil de komende 6 maanden de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

 - De nieuwe barometer telt het aantal consultaties voor luchtwegklachten, die geregistreerd zijn in het elektronisch medisch dossier.

 - Uw softwarepakket berekent de nodige cijfers.

0
ASGB-BERICHT

2020.176

 

Beschermingsmateriaal COVID: Riziv-tegemoetkoming gepubliceerd én verlengd

 

Mee op aandringen van ASGB/Kartel hebben artsen recht op een financiële tegemoetkoming gekregen voor de kosten die ze gemaakt hebben om beschermingsmateriaal aan te kopen. De wettelijke basis (KB) voor deze tegemoetkoming is op maandag 12 oktober jl. in het Staatsblad gepubliceerd.

0