Nomenclatuuraanpassingen in de ziekenhuizen in het kader van de COVID-crisis

ASGB-BERICHT 2020.068
coronascrabble

 

De voorbije weken was er intens e-overleg tussen de artsenvertegenwoordigers, de ziekenhuizen, de mutualiteiten en het Riziv.

Gezien de enorme impact van de COVID-19 crisis op de ziekenhuisactiviteit was er nood aan een aantal nomenclatuurmaatregelen, wat vandaag tot een beslissing geleid heeft.

Deze maatregelen komen naast het te verdelen thesaurievoorschot van 1 miljard dat door de regering voorzien werd om liquiditeitsproblemen het hoofd te kunnen bieden.

Ze betreffen de diensten spoedgevallen, intensieve zorg en de COVID-verpleegafdelingen.

Voor de spoedgevallen worden geen nieuwe maatregelen voorzien, de huidige nomenclatuur volstaat.

Voor de diensten intensieve zorg worden de tijdsbeperkingen voor een aantal verstrekkingen in artikel 13A en 13B opgeschort. Daarvoor worden zes nieuwe codes gecreëerd.

Deze nieuwe nummers mogen ook worden aangerekend in de opgeschaalde intensieve bedden die dagelijks aan de FOD moeten geregistreerd worden.

Tevens hadden wij gevraagd om ook de toezichthonoraria en de kunstmatige beademing te mogen aanrekenen in deze opgeschaalde bedden. Het Riziv zal ons hierover desgevallend nog bevestiging sturen.

Voor de verpleegafdelingen die als COVID-afdeling werden ingericht wordt een supplement op het gewone toezichthonorarium van € 28 per dag en per patiënt voorzien (597984: Bijkomend honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende Covid-19-patiënt, per dag; C 20 of Nx = €28. Dit honorarium voor toezicht kan per patiënt en per dag slechts één keer gecumuleerd worden met het gebruikelijke honorarium voor toezicht, maar niet door dezelfde arts die reeds het gebruikelijke honorarium voor toezicht aanrekent. De verstrekking 597984 kan aangerekend worden door ‘een arts-specialist’, dus ongeacht de discipline. 

De nieuwe verstrekkingen zijn uitsluitend van toepassing op patiënten met bewezen COVID-19. Er wordt een nieuw pseudonomenclatuurnummer voorzien om deze patiënten te identificeren: 793800 - COVID-19-Patiënt (N 0).

A posteriori controle is mogelijk.

Er is geen remgeld op deze verstrekkingen.

De wijzigingen gaan retrograad in per 14 maart 2020 en duren tot wanneer het einde van deze crisis wordt afgekondigd.

Alle details vindt u op de website van het Riziv via deze link 

In de loop van deze week wordt nog verder e-overleg gepleegd.

We wensen bv. dat er een degelijke wachtvergoeding wordt voorzien voor de ASO die zich inzetten op spoedgevallen en intensieve zorg en dat er voor alle ASO loongarantie verstrekt wordt. Ook de problemen in de klinische biologie worden nog verder besproken.

 

We houden u op de hoogte.

 

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4