Nomenclatuuraanpassingen in de ziekenhuizen in het kader van de COVID-crisis

ASGB-BERICHT 2020.068
coronascrabble

 

De voorbije weken was er intens e-overleg tussen de artsenvertegenwoordigers, de ziekenhuizen, de mutualiteiten en het Riziv.

Gezien de enorme impact van de COVID-19 crisis op de ziekenhuisactiviteit was er nood aan een aantal nomenclatuurmaatregelen, wat vandaag tot een beslissing geleid heeft.

Deze maatregelen komen naast het te verdelen thesaurievoorschot van 1 miljard dat door de regering voorzien werd om liquiditeitsproblemen het hoofd te kunnen bieden.

Ze betreffen de diensten spoedgevallen, intensieve zorg en de COVID-verpleegafdelingen.

Voor de spoedgevallen worden geen nieuwe maatregelen voorzien, de huidige nomenclatuur volstaat.

Voor de diensten intensieve zorg worden de tijdsbeperkingen voor een aantal verstrekkingen in artikel 13A en 13B opgeschort. Daarvoor worden zes nieuwe codes gecreëerd.

Deze nieuwe nummers mogen ook worden aangerekend in de opgeschaalde intensieve bedden die dagelijks aan de FOD moeten geregistreerd worden.

Tevens hadden wij gevraagd om ook de toezichthonoraria en de kunstmatige beademing te mogen aanrekenen in deze opgeschaalde bedden. Het Riziv zal ons hierover desgevallend nog bevestiging sturen.

Voor de verpleegafdelingen die als COVID-afdeling werden ingericht wordt een supplement op het gewone toezichthonorarium van € 28 per dag en per patiënt voorzien (597984: Bijkomend honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende Covid-19-patiënt, per dag; C 20 of Nx = €28. Dit honorarium voor toezicht kan per patiënt en per dag slechts één keer gecumuleerd worden met het gebruikelijke honorarium voor toezicht, maar niet door dezelfde arts die reeds het gebruikelijke honorarium voor toezicht aanrekent. De verstrekking 597984 kan aangerekend worden door ‘een arts-specialist’, dus ongeacht de discipline. 

De nieuwe verstrekkingen zijn uitsluitend van toepassing op patiënten met bewezen COVID-19. Er wordt een nieuw pseudonomenclatuurnummer voorzien om deze patiënten te identificeren: 793800 - COVID-19-Patiënt (N 0).

A posteriori controle is mogelijk.

Er is geen remgeld op deze verstrekkingen.

De wijzigingen gaan retrograad in per 14 maart 2020 en duren tot wanneer het einde van deze crisis wordt afgekondigd.

Alle details vindt u op de website van het Riziv via deze link 

In de loop van deze week wordt nog verder e-overleg gepleegd.

We wensen bv. dat er een degelijke wachtvergoeding wordt voorzien voor de ASO die zich inzetten op spoedgevallen en intensieve zorg en dat er voor alle ASO loongarantie verstrekt wordt. Ook de problemen in de klinische biologie worden nog verder besproken.

 

We houden u op de hoogte.

 

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.012

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

0