Nomenclatuuraanpassingen in de ziekenhuizen in het kader van de COVID-crisis

ASGB-BERICHT 2020.068
coronascrabble

 

De voorbije weken was er intens e-overleg tussen de artsenvertegenwoordigers, de ziekenhuizen, de mutualiteiten en het Riziv.

Gezien de enorme impact van de COVID-19 crisis op de ziekenhuisactiviteit was er nood aan een aantal nomenclatuurmaatregelen, wat vandaag tot een beslissing geleid heeft.

Deze maatregelen komen naast het te verdelen thesaurievoorschot van 1 miljard dat door de regering voorzien werd om liquiditeitsproblemen het hoofd te kunnen bieden.

Ze betreffen de diensten spoedgevallen, intensieve zorg en de COVID-verpleegafdelingen.

Voor de spoedgevallen worden geen nieuwe maatregelen voorzien, de huidige nomenclatuur volstaat.

Voor de diensten intensieve zorg worden de tijdsbeperkingen voor een aantal verstrekkingen in artikel 13A en 13B opgeschort. Daarvoor worden zes nieuwe codes gecreëerd.

Deze nieuwe nummers mogen ook worden aangerekend in de opgeschaalde intensieve bedden die dagelijks aan de FOD moeten geregistreerd worden.

Tevens hadden wij gevraagd om ook de toezichthonoraria en de kunstmatige beademing te mogen aanrekenen in deze opgeschaalde bedden. Het Riziv zal ons hierover desgevallend nog bevestiging sturen.

Voor de verpleegafdelingen die als COVID-afdeling werden ingericht wordt een supplement op het gewone toezichthonorarium van € 28 per dag en per patiënt voorzien (597984: Bijkomend honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende Covid-19-patiënt, per dag; C 20 of Nx = €28. Dit honorarium voor toezicht kan per patiënt en per dag slechts één keer gecumuleerd worden met het gebruikelijke honorarium voor toezicht, maar niet door dezelfde arts die reeds het gebruikelijke honorarium voor toezicht aanrekent. De verstrekking 597984 kan aangerekend worden door ‘een arts-specialist’, dus ongeacht de discipline. 

De nieuwe verstrekkingen zijn uitsluitend van toepassing op patiënten met bewezen COVID-19. Er wordt een nieuw pseudonomenclatuurnummer voorzien om deze patiënten te identificeren: 793800 - COVID-19-Patiënt (N 0).

A posteriori controle is mogelijk.

Er is geen remgeld op deze verstrekkingen.

De wijzigingen gaan retrograad in per 14 maart 2020 en duren tot wanneer het einde van deze crisis wordt afgekondigd.

Alle details vindt u op de website van het Riziv via deze link 

In de loop van deze week wordt nog verder e-overleg gepleegd.

We wensen bv. dat er een degelijke wachtvergoeding wordt voorzien voor de ASO die zich inzetten op spoedgevallen en intensieve zorg en dat er voor alle ASO loongarantie verstrekt wordt. Ook de problemen in de klinische biologie worden nog verder besproken.

 

We houden u op de hoogte.

 

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.174

ASGB is gematigd positief maar ook kritisch over het hoofdstuk gezondheidszorg.

0
ASGB-BERICHT

2020.177

 

De Covidbarometer van Sciensano wil de komende 6 maanden de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

 - De nieuwe barometer telt het aantal consultaties voor luchtwegklachten, die geregistreerd zijn in het elektronisch medisch dossier.

 - Uw softwarepakket berekent de nodige cijfers.

0
ASGB-BERICHT

2020.176

 

Beschermingsmateriaal COVID: Riziv-tegemoetkoming gepubliceerd én verlengd

 

Mee op aandringen van ASGB/Kartel hebben artsen recht op een financiële tegemoetkoming gekregen voor de kosten die ze gemaakt hebben om beschermingsmateriaal aan te kopen. De wettelijke basis (KB) voor deze tegemoetkoming is op maandag 12 oktober jl. in het Staatsblad gepubliceerd.

0