Premie voor CRA's

ASGB-BERICHT 2020.063
Icoon thema financiering

De CRA's staan onder grote druk tijdens de coronacrisis. Daarom stuurden wij onderstaande brief aan minister Beke om hem te verzoeken hiervoor een premie te voorzien.

 

Kontich, 7 april 2020

Aan de heer Wouter BEKE, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Armoedebestrijding

Aan de heer Dirk DE WOLF, Administrateur - Generaal

 

Mijnheer de Minister

Mijnheer de Administrateur - Generaal

We danken u voor de talrijke inspanningen die u reeds geleverd heeft voor de ondersteuning van de zorgsector in deze uitzonderlijke crisistijd.

Niettemin willen wij  als artsensyndikaat uw aandacht vestigen op de noodzaak van de toekenning van een eenmalige financiële ondersteuning van de CRA-artsen, werkzaam in de woon- en-zorgcentra. 

Deze artsen staan onder bijzonder zware druk, psychisch  en fysiek, en geven daarenboven prioriteit aan hun  opdracht ten nadele van hun eigen huisartsenpraktijk, wat voor de betrokken artsen significante financiële implicaties heeft.

De modaliteiten van een dergelijke eenmalige tegemoetkoming (deels vast, deels in functie van aantal bewoners of bedden) kunnen later na gemeenschappelijk overleg verder worden uitgewerkt.

Wij hopen dat u begrip heeft voor onze vraag en verblijven inmiddels 

Met bijzonder hoogachting

Reinier HUETING, voorzitter

Rita CUYPERS, jurist

 

 

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.174

ASGB is gematigd positief maar ook kritisch over het hoofdstuk gezondheidszorg.

0
ASGB-BERICHT

2020.177

 

De Covidbarometer van Sciensano wil de komende 6 maanden de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

 - De nieuwe barometer telt het aantal consultaties voor luchtwegklachten, die geregistreerd zijn in het elektronisch medisch dossier.

 - Uw softwarepakket berekent de nodige cijfers.

0
ASGB-BERICHT

2020.176

 

Beschermingsmateriaal COVID: Riziv-tegemoetkoming gepubliceerd én verlengd

 

Mee op aandringen van ASGB/Kartel hebben artsen recht op een financiële tegemoetkoming gekregen voor de kosten die ze gemaakt hebben om beschermingsmateriaal aan te kopen. De wettelijke basis (KB) voor deze tegemoetkoming is op maandag 12 oktober jl. in het Staatsblad gepubliceerd.

0