RIZIV neemt aantal nieuwe maatregelen i.v.m. coronacrisis: o.a. Hfdst. IV, MOC (26/3/2020)

ASGB-BERICHT 2020.055

 

Op de website van het RIZIV verscheen een aantal nieuwe uitzonderlijke maatregelen i.v.m. de corornacrisis.

 - De vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen en zuurstof worden aangepast

 - MOC is uitzonderlijk mogelijk via videoconferentie

 - COVID-19 erkend als beroepsziekte voor zorgverleners

 - Verder is er uitgebreide uitleg over het derdebetalerssysteem bij telefonisch advies

 - De deadline voor de aanvraag van de geïntegreerde praktijkpremie wordt verlengd tot 30 april 2020

 - De deadline voor de aanvraag van de vergoeding voor de stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding wordt verlengd tot 30 april 2020

 

Een overzicht van alle speciale maatregelen vindt u via deze link.

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.061

 

Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn.

Het is te verwachten dat de druk op de gezondheidszorg nog maanden zal aanhouden. Een toestroom aan patiënten, die nu geen beroep doen op gezondheidszorg, zullen vanaf de zomer de druk op het systeem verder doen toenemen.

0
ASGB-BERICHT

2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
ASGB-BERICHT

2020.063

De CRA's staan onder grote druk tijdens de coronacrisis. Daarom stuurden wij onderstaande brief aan minister Beke om hem te verzoeken hiervoor een premie te voorzien.

 

Kontich, 7 april 2020

Aan de heer Wouter BEKE, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Armoedebestrijding

Aan de heer Dirk DE WOLF, Administrateur - Generaal

 

Mijnheer de Minister

Mijnheer de Administrateur - Generaal

We danken u voor de talrijke inspanningen die u reeds geleverd heeft voor de ondersteuning van de zorgsector in deze uitzonderlijke crisistijd.

0