Juist gebruik beschermingsmiddelen

ASGB-BERICHT 2020.047

De FOD Volksgezondheid zond bijgaand bericht:

AANBEVELINGEN VOOR HET JUISTE GEBRUIK VAN BESCHERMINGSMIDDELEN

Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft, is er gisteravond een grote levering van beschermingsmaskers in België aangekomen.

Ook de thuisverplegingssector zal hiervan profiteren, wat een zeer goede zaak is.

Het transport wordt georganiseerd...

U zult ook zeker het belang begrijpen van het juiste gebruik van deze beschermingsmiddelen (het vermijden van contaminatie, maar ook het vermijden van verspilling...!!).

Wij nodigen u uit om de aanbevelingen van Sciensano in dit verband te raadplegen op hun website (https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx#ProfSante).

Verder worden hierbij ook de Sciensano-aanbevelingen voor stoffen maskers toegevoegd.

Hieronder vindt u de belangrijkste zaken die u moet onthouden over dit document.

 

Waarom herbruikbare, wasbare maskers gebruiken?

  • Omdat wegwerpmaskers waarschijnlijk schaars zijn
  • Omdat we ons moeten concentreren op de wegen die voor de meeste verspreiding zorgen
  • Omdat maskers zowel het aantal met virus beladen druppels die worden ingeademd verminderen, als de mogelijkheid wegneemt om neus en mond aan te raken

Voordelen

  • Bij gebrek aan een alternatief, kan het publiek ademhalingsbescherming improviseren uit T-shirts, sjaals of andere stoffen, maar men waarschuwt dat ze waarschijnlijk niet zo beschermend zijn als medische maskers of ademhalingstoestellen.
  • Het is een beter alternatief voor de bevolking dan de verkeerde alternatieven (zoals wegwerpmaskers die gewassen of gekookt worden) die mensen zouden kunnen gebruiken in geval van een tekort aan maskers.
  • Het aanbieden van een afwasbaar masker aan de bevolking kan de openbare paniek verminderen, kan een oplossing zijn voor plotselinge toename van de consumptie en kan het tekort aan maskers voor eenmalig gebruik voor zorgverstrekkers beperken.

 

Nadelen

  • Maskers van stof (bijv. Katoen of gaas) worden onder geen enkele omstandigheden door de WHO aanbevolen.
  • Er is momenteel geen eenvoudige, betrouwbare manier om maskers te ontsmetten en mensen in staat te stellen ze meerdere keren veilig te gebruiken.
  • Het gebruik ervan kan gebruikers een vals gevoel van bescherming geven dat het nemen van risico's zou kunnen aanmoedigen.
  • Niet aanbevolen voor zorgverstrekkers.

 

ASGB-BERICHT

2020.061

 

Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn.

Het is te verwachten dat de druk op de gezondheidszorg nog maanden zal aanhouden. Een toestroom aan patiënten, die nu geen beroep doen op gezondheidszorg, zullen vanaf de zomer de druk op het systeem verder doen toenemen.

0
ASGB-BERICHT

2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
ASGB-BERICHT

2020.063

De CRA's staan onder grote druk tijdens de coronacrisis. Daarom stuurden wij onderstaande brief aan minister Beke om hem te verzoeken hiervoor een premie te voorzien.

 

Kontich, 7 april 2020

Aan de heer Wouter BEKE, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Armoedebestrijding

Aan de heer Dirk DE WOLF, Administrateur - Generaal

 

Mijnheer de Minister

Mijnheer de Administrateur - Generaal

We danken u voor de talrijke inspanningen die u reeds geleverd heeft voor de ondersteuning van de zorgsector in deze uitzonderlijke crisistijd.

0