Het overmaken van voorschriften na teleconsultatie

ASGB-BERICHT 2020.046
Icoon thema telematica

 

De APB (Algemene Pharmaceutische Bond) maakte een overzicht van aanbevelingen m.b.t. het afleveren van geneesmiddelenvoorschriften na een teleconsultatie.

Het is duidelijk dat het opstellen van een elektronisch voorschrift, dat naar de patiënt wordt doorgestuurd, de voorkeur geniet.

Afzondering en teleconsultatie: wat met het overmaken van voorschriften?

Gezien de situatie van afzondering en de vele telefonische consultaties, moeten er duidelijke regels worden meegedeeld voor het elektronisch overmaken van voorschriften, van het bewijs van elektronisch voorschrift of van de RID-code (de specifieke code voor het lezen van het elektronisch voorschrift in de apotheek).

 1.  - Elk voorschrift of bewijs van voorschrift moet verplicht worden overgemaakt aan de patiënt. De vrije keuze moet worden gerespecteerd (wettelijk). Bovendien kan het gebeuren dat de patiënt om vele redenen niet naar de gekozen apotheek kan komen, vandaar dus overdracht aan de patiënt en niet aan de apotheek.

 2.  - Het wettelijk voorschrift maakt het mogelijk om terugbetaling te krijgen in de apotheek en daarom moet het elektronisch voorschrift voorrang krijgen.

  • Het downloaden van het wettelijk voorschrift na lezing van de RID-code (of eventueel door het manueel overnemen van de cijfer- en lettercode) gebeurt door de apotheker op de server van Recip-e. Het wettelijk voorschrift is in dat geval dus in de apotheek en maakt het mogelijk om de terugbetaling te krijgen.

  • Wanneer het voorschrift op papier gebeurt, moet het in de apotheek terechtkomen. Een foto van een papieren voorschrift die digitaal wordt doorgestuurd, is niet geldig.

 3.  - Indien de software van de arts het bewijs van elektronisch voorschrift per e-mail kan doorsturen aan de patiënt, is dat een interessante optie om de volgende redenen:

  •  - in geval van panne van het informaticasysteem van de apotheker, of bij een probleem met de verbinding, de toegang tot Recip-e of e-Health of MCN, kan de apotheker kennisnemen van de voorgeschreven medicatie en de continuïteit van de zorg garanderen.

  •  - in geval van een voorschrift van magistrale bereiding, van zuurstof, ... of andere producten dan geneesmiddelen, is het bewijs van elektronisch voorschrift nodig.

  •  - Opgelet: de overdracht via e-mail van een bewijs van elektronisch voorschrift valt niet onder de GDPR-regeling, maar...

 4.  - Indien bovenstaande niet mogelijk is, kan de RID-code worden doorgegeven op de smartphone van de patiënt of via elk ander middel (e-mail, ...) (dat valt onder GDPR). MAAR men moet beseffen dat niet noodzakelijk alle scanners van de apotheken een streepjescode op een smartphone kunnen lezen. Het is dus het beste om ook systematisch de omzetting van de RID- code in letters en cijfers door te geven die automatisch wordt gegenereerd met de streepjescode (RID). Die opeenvolging van cijfers en letters kan door de apotheker worden ingetikt om het elektronisch voorschrift te downloaden, zelfs wanneer het niet lukt om de RID-streepjescode te lezen.

• Opgelet: magistrale bereidingen, zuurstof, ... en andere producten dan geneesmiddelen worden niet altijd correct doorgegeven via het elektronisch voorschrift.

Ter herinnering: met de elektronische identiteitskaart (e-ID) is het enkel mogelijk om de patiënt te identificeren (INSZ-nummer), maar nooit om toegang te krijgen tot een elektronisch voorschrift.

 

 

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.061

 

Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn.

Het is te verwachten dat de druk op de gezondheidszorg nog maanden zal aanhouden. Een toestroom aan patiënten, die nu geen beroep doen op gezondheidszorg, zullen vanaf de zomer de druk op het systeem verder doen toenemen.

0
ASGB-BERICHT

2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
ASGB-BERICHT

2020.063

De CRA's staan onder grote druk tijdens de coronacrisis. Daarom stuurden wij onderstaande brief aan minister Beke om hem te verzoeken hiervoor een premie te voorzien.

 

Kontich, 7 april 2020

Aan de heer Wouter BEKE, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Armoedebestrijding

Aan de heer Dirk DE WOLF, Administrateur - Generaal

 

Mijnheer de Minister

Mijnheer de Administrateur - Generaal

We danken u voor de talrijke inspanningen die u reeds geleverd heeft voor de ondersteuning van de zorgsector in deze uitzonderlijke crisistijd.

0