Nieuwe nomenclatuur voor telefonische triage en opvolging van patiënten met een mogelijke besmetting met Covid-19.

ASGB-BERICHT 2020.035

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van 16 maart 2020 werd het licht op groen gezet voor de invoering van twee nieuwe nomenclatuurnummers.

Het ASGB/kartel had er bij het RIZIV op aangedrongen om gepaste nomenclatuur in te voeren voor telefonische triage van patiënten met vermoeden van Covid-19 infectie en er is de afgelopen dagen intensief overleg geweest.

Een toelichting en alle technische details vindt u in het bericht van het RIZIV.

Samenvatting:

 - Er zijn twee nieuwe nomenclatuurnummers, beide vergoed aan 20 euro. Er is geen remgeld.

 

    101990  Advies met het oog op triage Covid-19……. N 10

Onder advies met oog op triage COVID-19 verstaat men een telefonische triage  na volledige anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke coronabesmetting, in een bijzondere situatie waarbij maatregelen zich opdringen op het gebied van volksgezondheid om de risico’s op verspreiding in te perken.

Deze verstrekking mag slechts éénmaal per patiënt (per arts) worden aangerekend.

 

    101135   Advies met het oog op continuïteit van zorg…N 10

Onder advies met oog op continuïteit van zorg verstaat men een telefonische anamnese van een  patiënt in behandeling bij de arts, die om gemotiveerde redenen de arts niet in persoon kan ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de COVID-19 pandemie. Dit geldt dus ook voor de patiënten die omwille van hun COVID-problematiek de arts raadplegen voor bijkomende opvolging.

Deze verstrekking mag per patiënt per zorgverstrekker slechts éénmaal per periode van 7 dagen worden aangerekend.

 

De verstrekkingen 101990 en 101135:

- Kunnen aangerekend worden door elke arts (huisartsen, artsen-specialisten en artsen van medische huizen);

- gebeuren buiten welk fysiek onderzoek van de zieke ook. De arts ontmoet de patiënt niet in persoon;

- omvatten het opmaken en ondertekenen van getuigschriften, farmaceutische voorschriften en allerlei bescheiden (vb. verwijsbrief, eventueel verslag voor GMD-houder,….);

- mogen niet samengevoegd worden met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies uit de nomenclatuur

- zijn niet cumuleerbaar op dezelfde dag door dezelfde verstrekker.

- Afrekening in derdebetalende

- Er is geen toeslag ’s avonds, ’s nachts, gedurende het weekend of feestdagen

- Supplementen zijn niet toegestaan

De verstrekkingen worden tijdelijk ingevoerd met ingang van 14 maart 2020 tot het einde van de pandemie.

De software leveranciers worden gecontacteerd, zodat deze verstrekkingen via eFact kunnen gefactureerd worden. Dit zal natuurlijk nog enige tijd vragen.

Het is toegestaan de verstrekkingen achteraf te factureren.

Het ASGB/kartel is tevreden dat er een snelle oplossing is gevonden om de nomenclatuur aan te passen aan de huidige richtlijnen. Wij begrijpen niet goed waarom er twee nomenclatuurnummers werden gecreëerd en men 101990 maar één keer per patiënt mag aanrekenen. We kunnen ons voorstellen dat een patiënt in de loop van de epidemie meermaals telefonisch getrieerd moet worden, maar men heeft ons geantwoord dat men in die gevallen verder het nummer 101135 voor die patiënt moet gebruiken.

Het nummer 101135 kan ook gebruikt worden als de arts zelf in quarantaine is.

 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.012

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

0