Datum toelatingsexamen arts en tandarts

ASGB-BERICHT 2020.021
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 31/1/2020 verscheen de datum voor het toelatingsexamen arts en tandarts.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming

14 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2020

VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN, EN VLAAMSE RAND VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.187, gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de organisatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts, artikel 20;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering,
Besluit :
Artikel 1. § 1. Het toelatingsexamen arts vindt plaats op dinsdag 7 juli 2020.
§ 2. Het toelatingsexamen tandarts vindt plaats op woensdag 8 juli 2020.
Art. 2. De toelatingsexamens arts en tandarts 2020 zullen plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Brussel, 14 november 2019.
Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand viceminister-president van de Vlaamse Regering,
B. WEYTS

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0