Datum toelatingsexamen arts en tandarts

ASGB-BERICHT 2020.021
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 31/1/2020 verscheen de datum voor het toelatingsexamen arts en tandarts.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming

14 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2020

VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN, EN VLAAMSE RAND VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.187, gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de organisatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts, artikel 20;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering,
Besluit :
Artikel 1. § 1. Het toelatingsexamen arts vindt plaats op dinsdag 7 juli 2020.
§ 2. Het toelatingsexamen tandarts vindt plaats op woensdag 8 juli 2020.
Art. 2. De toelatingsexamens arts en tandarts 2020 zullen plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Brussel, 14 november 2019.
Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand viceminister-president van de Vlaamse Regering,
B. WEYTS

ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0